Levensproductie past in lagekostenstrategie

categorie Algemeen, Levensduur
9
jun
2015
0
Reacties
Broer en zus Rogier en Willemien

De Groningers Willemien en Roger houden niet van gedoe, hun doel is het realiseren van een lage kostprijs. Een mooie bijkomstigheid van dit simpele bedrijfssysteem met een eenvoudig rantsoen, weidegang en kruisen is dat het positief uitwerkt op de levensproductie van de koeien.

Broer en zus Rogier en Willemien zijn ervan overtuigd: ‘Natuurlijk kun je een koppel van 170 koeien weiden.’ Weidegang levert een belangrijke bijdrage aan hun doelstelling om tegen een zo laag mogelijke kostprijs melk te produceren, ook als de veestapel groeit. De huiskavel behelst 100 hectare, het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken vinden ze.

‘Lage krachtvoerkosten en lage xa_HLV7584bewerkingskosten zijn sterke punten in onze bedrijfseconomische boekhouding’, geeft Willemien aan. Van begin april tot in november lopen de koeien overdag in de wei. Naast weidegang is een eenvoudig rantsoen een speerpunt in de bedrijfsvoering. Een groot deel van het seizoen krijgen ze op stal alleen nog mais en brok bijgevoerd.

Willemien: ‘Om tegen een zo laag mogelijke kostprijs melk te produceren willen we zo weinig mogelijk jongvee aanhouden. Voor elke koe die weggaat, moeten we een vaars opfokken en die kost de eerste twee jaar alleen maar geld. Bovendien: hoe minder vaarskalveren we nodig hebben, hoe meer koeien we kunnen insemineren met Belgisch witblauw en dat is weer goed voor de omzet en aanwas. We zijn zuinig op de koeien. De dieren worden niet vertroeteld, maar als een dier verzorging nodig heeft zijn we er.’

Fokkerijstrategie
Het fokdoel van het maatschap zijn koeien die gemakkelijk melk produceren met goede gehaltes. In de fokkerij maken de veehouders gebruik van verschillende rassen. Als vader Jan straks een stapje terugdoet willen broer en zus het werk zonder vreemde arbeid rond kunnen blijven zetten, zonder de hele dag in de stal te zijn. Daarvoor zijn koeien nodig die probleemloos functioneren in een simpel bedrijfssysteem. Ze vinden een lage kostprijs en een hoge arbeidsproductiviteit belangrijk. Koeien moeten gewoon oud worden zonder trammelant,‘ vertelt Rogier.

Kruisen brengt ze de eenvoudige koe die xa_HLV7632bij ze past. We zijn begonnen met kruisen met Zweeds roodbont en daarnaast zetten we ook brown swiss in, ‘vertelt Rogier. ‘De Zweeds-roodbontkruislingen hebben bikkelharde klauwen, een laag celgetal en weinig uierontsteking en een goede vruchtbaarheid.’ Dat de dieren wat kleiner zijn ervaren broer en zus als een voordeel: ze functioneren daardoor makkelijker in de stal.

Rogier: ‘Stieren worden geselecteerd op productievererving en op fokwaarden voor benen, uiergezondheid en karakter. Insemineren doen ze zelf en sperma kopen ze op basis van de prijs-kwaliteitverhouding van de stier. Met het aanbieden van passende stieren tegen een concurrerende prijs, blijft CRV voor ons een partner in het werken aan een lage kostprijs.’

Lees het hele artikel in CRV Magazine