In memoriam: Ebele Talstra

categorie Algemeen
28
dec
2020
2
Reacties
In memoriam: Ebele Talstra

Op 82-jarige leeftijd is de eerste algemeen directeur van het toenmalige NRSyndicaat, Ebele Talstra overleden. Hij groeide op het kleine melkveehouderijbedrijf van zijn ouders op in het Friese Suawoude en studeerde Veeteelt in Wageningen.

Als rijksveeteeltconsulent in Drenthe maakte hij kennis met de veeverbetering: ook in die provincie kwamen de eerste holsteinkoeien in beeld. Zijn brede interesse kwam tot uiting toen hij hoofdingenieur van de voorlichting was in Noord-Brabant, waar de intensieve veehouderij eigen kansen en problemen kreeg. Toen in 1984 diverse organisaties – waaronder de beide rundveestamboeken en de melkcontroledienst CMD – besloten te fuseren tot het nieuwe NRS was Talstra de ideale kandidaat. De start – gelijk met de invoering van het melkquotum – was lang niet gemakkelijk, intern speelde nog wel duidelijk de cultuur van de provinciale organisaties. Samen met de directieleden Wim Wismans en (de onlangs overleden) Jan Dommerholt heeft hij met onder andere Peter de Leeuw van de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren enkele jaren later de basis gelegd voor het I&R-systeem, waarbij alle Nederlandse runderen traceerbaar waren, vooral cruciaal bij uitbraken van dierziekten.

Toen in 1997 de plannen voor de vorming van een nieuwe organisatie, samen met de ki-verenigingen, definitief werden – die zouden leiden tot het huidige CRV – vond Ebele Talstra het tijd afscheid te nemen, hij maakte gebruik van de mogelijkheid vervroegd uit te treden. Met enige trots kon hij terugzien op de bereikte resultaten: de tarieven waren in twaalf jaar ondanks een flinke inflatie op hetzelfde peil gebleven, terwijl de dienstverlening door een sterk verbeterde automatisering aan de melkveehouders enorm was uitgebreid.

Zelf achtte hij zich bij zijn afscheid geen voortrekker, maar wel; ‘Ik wil met anderen samenspel om gezamenlijk de mogelijkheden die zich voordoen te benutten.’

Ebele Talstra heeft veel betekend voor de Nederlands-Vlaamse veeverbetering en voor CRV als organisatie. We wensen de familie veel sterkte.

2 reacties

 1. 30 december 2020 (Frans Kuijpers) Schreef:

  Toen Ebele Talstra begon bij het NRS kreeg hij te maken met een haperend computersysteem. Hij slaagde er in om dit goed op de rails te krijgen. Dit was een grootse prestatie.
  Ik begrijp dat niet alle functies van Talstra genoemd kunnen worden in jullie terugblik. maar ik wil toch even noemen dat hij begonnen is bij de vee- verbetering in Brabant. Talstra trad op 1 jan. 1965 in dienst bij de Rijksveeteeltconsulent voor N-Brabant, Wim Blauwhof. Hij werd daar adjunct en vertrok in 1969 naar de veevoederfabriek Bergia in Zwolle. Na Assen keerde hij najaar 1975 terug naar Brabant en werd daar consulent in Eindhoven.De nauwe contacten met ir Blauwhof zullen er zeker toe bijgedragen hebben dat Ebele Talstra in beeld kwam bij het nieuwe NRS.
  Frans Kuijpers

  • 31 december 2020 (Marlijn Lapikas) Schreef:

   Bedankt voor de aanvulling Frans!