Het plan van… De Haringhoeve

26
jan
2015
0
Reacties
Op de Haringhoeve gebeurt alles op basis van cijfers

Op De Haringhoeve gebeurt alles op basis van cijfers. Zo werken ze aan een uniformere veestapel, een hogere uiergezondheid en nog meer melk. De Haringhoeve is een vof van Jan Bakker uit Oldebroek en de familie Goes. De bedrijfsvoering is in handen van Kees en Jacqueline Goes, zoon Tom en vaste medewerker Hans Holthuis.

 

model-branding-DEF-NL-2014

 

 

Veestapel: 350 melkkoeien en 300 stuks jongvee
Rollend jaargemiddelde: 3.11 95444 4,07 3,57
Afkalven pinken op: 22,5 maand
Tussenkalftijd: 378

 

 


Inzicht
De familie Goes boert op basis van een no-nonsense bedrijfsvoering in Dronten. In samenwerking met Jan Bakker uit Oldebroek exploiteren ze op een voormalig akkerbouwbedrijf nu het melkveebedrijf vof De Haringhoeve. Alle melkkoeien lopen in één groep, liggen in diepstrooiselboxen gevuld met dikke fractie uit de mestscheider en moeten zich redden met een volledig tmr-rantsoen van:

  • gras
  • mais
  • graszaadhooi
  • perspulp
  • bierbostel
  • geoptimaliseerd met sojaschroot
  • en een mineralenmengsel
  • maar zonder aanvullend krachtvoer

‘We doen ons best om optimale omstandigheden voor de koeien te creëren, werken gestructureerd en volgens vaste protocollen, maar de dieren moeten zichzelf redden in het koppel,’ aldus Tom.

Plan
De Haringhoeve in DrontenEen tweetal complete veestapels verhuisden naar de nieuwe locatie
aan de Haringweg. Deze aangekochte dieren hadden een totaal verschillende achtergrond. Deze variatie in de veestapel en de aanpassingsproblemen die dit met zich meebracht, waren voor de familie aanleiding om met Fons Geerink om de tafel te gaan zitten. ‘We kennen Fons al jaren en hebben altijd met veel plezier samengewerkt met CRV’, vertelt Tom.

Op basis van de cijfers in onder andere Snelzicht en FokkerijOverzicht maakten ze gezamenlijk een analyse van de technische resultaten op dat moment. Deze werden vergeleken met de ambities van de veehouders en er werd een plan opgesteld om naar deze streefwaarden toe te werken. Drie aspecten van het veestapelmanagement zijn in het plan als speerpunten benoemd:

Dit alles binnen de randvoorwaarden van een volledig tmr-rantsoen en een eenvoudige bedrijfsvoering.

DeHaringHoeve

 

Verbeter
Voor een uniformere veestapel is de familie Goes destijds gestart met bedrijfsinspectie en SAP. Het zijn nu vooral InSire –Topstieren die meedraaien in het stieradvies. ‘Wij laten ons ook in de fokkerij leiden door cijfers’, geeft Tom aan. ‘InSire-stieren hebben de hoogste fokwaarden en wij hebben er alle vertrouwen in dat ze die gemiddeld waar zullen maken.’

Ook binnen hun eigen veestapel maken de ondernemers gebruik van de toegevoegde waarde van genomic fokwaarden. Als FokkerijData Plus-bedrijf trekken ze van alle vaarskalveren een haarmonster dat op DNA-merkers wordt onderzocht. Op basis van deze fokwaarden en het eigen fokdoel selecteert SAP de genetisch beste pinken die in aanmerking komen om geïnsemineerd te worden met gesekst sperma. In combinatie met het gebruik van de hoogste stieren van de stierenkaart resulteert dit in een hoge genetische vooruitgang op de kenmerken die veehouders belangrijk vinden. Zo worden de drachtigheden gemiddeld voorspeld op 215 NVI, +6 Better Life Gezondheid, +5 Better Life Efficiëntie.

Koppel op de HaringhoeveVruchtbaarheid is en blijft in het veestapelmanagement op
De Haringhoeve een belangrijk thema. De familie Goes is zich er goed van bewust dat een korte tussenkalftijd een belangrijke voorwaarde is om een hoge dagproductie te realiseren en op een volledig tmr-rantsoen efficiënt melk te produceren. Onmisbaar in het bewaken van de vruchtbaarheid is de vruchtbaarheidsadviseur Henk Menkveld van CRV. Wekelijks bezoekt hij het bedrijf om koeien te scannen op drachtigheid, maar vooral om de verse koeien te controleren. ‘Daar zit de grote winst van begeleiding’, vindt Tom. ‘Koeien die niet goed opschonen of niet cyclisch worden heb je snel in beeld en kun je behandelen. Zo is bij ons negentig procent van de koeien op dertig dagen na afkalven tochtig.’

Het interval tussen afkalven en eerste inseminatie bedraagt gemiddeld 54 dagen. Dat ze iets meer rietjes nodig hebben om de koeien drachtig te krijgen nemen de melkveehouders op de koop toe. Omdat ze gekozen hebben voor het pakket KI Uitgebreid, inclusief sperma van CRV kosten de extra inseminaties hen in ieder geval direct geen extra geld.

De ondernemers zijn ervan overtuigd dat de intensieve vruchtbaarheidsbegeleiding rendeert. De verwachte tussenkalftijd op het bedrijf ligt op 378 dagen.

 Lees het hele artikel in CRV Magazine