Meld uw dieren aan voor de CRV Koe-Expo

19
mrt
2015
0
Reacties

De koeienliefhebbers verheugen zich alweer op 20 juni. Dan vindt in de Brabanthallen in Den Bosch de CRV Koe-Expo plaats. Naast de (dochter)groepenpresentaties is er ook een individuele keuring. Daar kunt u uw dieren vanaf nu voor aanmelden.

Tijdens de keuring van individuele dieren worden 90 zwartbonte en 60 roodbonte koeien met een hoog productie- en exterieurniveau uit het zuidelijke gedeelte van Nederland geshowd aan het publiek. Alle voor de show aangemelde dieren en hun ouders en grootouders dienen geregistreerd te zijn in het CRV-stamboek. Ook dient de melkproductieregistratie gefiatteerd te zijn en moeten de dieren vanaf 17 april 2015 onafgebroken in het bezit zijn van de eigenaar.

De organisatie roept ook op om kwalitatief hoogwaardige dieren met een levensproductie van meer dan 50.000 kg melk aan te melden.

Productie-eisen
In de te publiceren lactaties dient het aantal kg vet en eiwit in de eerste lactatie minimaal 540 (roodbont 500) en in de tweede en volgende lactatie minimaal 620 (roodbont 560) te bedragen. Bij meerdere lactaties dienen er minstens twee aan de gestelde eisen te voldoen. Voor vaarzen geldt dat de voorspelde 305 dagenproductie globaal moet voldoen aan de eisen die hierboven zijn gesteld aan een eerste lactatie.

Gezondheidseisen
De aan te voeren dieren en bedrijven moeten voldoen aan de geldende regels voor keuringen van het ministerie van Economische Zaken. De bedrijven van inzenders dienen per 17 april 2015 vrij te zijn van ibr/ipv en andere besmettelijke ziekten. Dieren van niet-gecerticifeerde ibr-bedrijven dienen twee keer gevaccineerd te worden. Alleen dieren van leptospirosevrije bedrijven kunnen deelnemen. Dieren afkomstig van niet-gecertificeerde bvd-vrije bedrijven moeten onderzocht worden op de aanwezigheid van het bvd-virus; alleen virusvrije dieren worden toegelaten.

Voorselectie
De voorselectie vindt eind april, begin mei plaats. De selectiecommissie streeft naar een goede verdeling over de leeftijdsklassen vaarzen, jonge en oudere koeien. Uitgangspunt bij de selectie van de vaarzen is dat deze dieren hebben afgekalfd op een maximale leeftijd van 32 maanden.

 

Logo_CRV_Koe-Expo Bekijk het reglement voor de individuele keuring

 

Logo_CRV_Koe-Expo Bekijk het showreglement voor de CRV Koe-Expo