Corona en monstername met monsternemers

categorie Algemeen
29
mei
2020
0
Reacties
monstername

In de afgelopen weken is het coronavirus gelukkig steeds meer onder controle gekomen. De Nederlandse overheid heeft om die redenen een aantal versoepelingen afgekondigd.

Deze versoepelingen hebben ook betrekking op de monstername met monsternemers. Ook voor de monsternemers gaan wij daarom toe naar een ‘normalere situatie’.

 

Veilig werken bij contactberoepen

De monstername door monsternemers is een ‘contactberoep’ waarbij het niet altijd mogelijk is om de grens van 1,5 meter te respecteren, bijvoorbeeld in kleine melkstallen. Via de ‘gezondheidscheck’ die de overheid heeft ingesteld én met inachtneming van de hygiënemaatregelen kan ook in de situaties waar het lastig is om de 1,5 meter te respecteren weer normaal worden gewerkt. Ook het dragen van bijvoorbeeld een mondmasker is dan niet nodig.

 

Gezondheidscheck

Voor de gezondheidscheck neemt de monsternemer vooraf aan de monstername telefonisch contact met u op. Samen neemt u dan de vragen over de gezondheid van u en uw huisgenoten door. Daarnaast blijft het voor de monsternemer verplicht om handschoenen te dragen en op uw bedrijf te werken in schone bedrijfskleding.

 

Nieuwe planningen

In de afgelopen maanden zijn veel monsternames afgezegd, uitgesteld of verplaatst. In de komende periode proberen wij om de planning weer goed op orde te krijgen. Wij vragen uw begrip als dat minder soepel verloopt dan u gewend bent.
Daarnaast willen wij u vragen om afmeldingen tot een minimum te beperken. Als het echt niet anders kan, meldt de afzegging zo vroeg mogelijk (minimaal 24 uur voorafgaand aan de monstername) bij de MPR-planning via telefoonnummer 088 0024 440, kies ‘mpr’ (optie 2) en vervolgens ‘planning mpr’ (optie 1).
Datzelfde geldt ook voor de komende vakantieperiode. Wanneer uw vakantie bekend is, meldt dat graag zo snel mogelijk bij de planning. Zij kunnen er dan alvast rekening mee houden.

Wij rekenen graag op uw medewerking.