Benut fosfaatruimte met FosfaatPlanner

categorie Algemeen
8
jan
2021
0
Reacties

Meer fosfaat produceren dan toegestaan kan veel geld kosten. Maar er blijft geld liggen als de ruimte niet volledig wordt benut. De CRV FosfaatPlanner voorkomt verrassingen.

 

‘De jaarlijkse fosfaatproductie op een bedrijf wordt bepaald door het gemiddelde aantal dieren in de verschillende diercategorieën en de gemiddelde melkproductie per koe’, vertelt Robert Giesen, productontwikkelaar bij CRV. ‘Dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. Bijna dagelijks vinden er veranderingen plaats in de samenstelling van de veestapel. Bijvoorbeeld omdat dieren worden geboren of afgevoerd. En als dieren voor de eerste keer afkalven, komen ze in een andere diercategorie waarbij een andere fosfaatproductie hoort. Ook een paar kilo meer of minder melk per koe kan ervoor zorgen dat het bedrijf in een andere fosfaatklasse terechtkomt, met grote verschillen in fosfaatproductie tot gevolg’, legt hij uit. ‘Probeer dat maar eens allemaal handmatig bij het houden …’

 

Veel gaat automatisch
De CRV FosfaatPlanner is een online hulpmiddel dat continu actueel inzicht geeft in de voorspelde fosfaatproductie aan het einde van het jaar. Veehouders kunnen met de planner zelf ook verschillende scenario’s doorrekenen om het effect van beslissingen in beeld te brengen. Overigens is de CRV FosfaatPlanner niet alleen geschikt voor melkveehouders, maar ook voor jongveeopfokkers en zoogkoeienhouders. CRV beschikt over veel diergegevens, zoals I&R-gegevens, vruchtbaarheidsdata en mpr-cijfers. Al deze data worden – na toestemming van de veehouder – automatisch ingelezen door de FosfaatPlanner. Om de gemiddelde melkproductie zo goed mogelijk te voorspellen, worden ook de leveranties aan de zuivelfabriek steeds verwerkt. ‘Veehouders die naast de FosfaatPlanner CRV Mineraal gebruiken, kunnen deze programma’s nu ook koppelen. Hierdoor wordt de gemiddelde melkproductie automatisch gecorrigeerd voor de melk die niet wordt geleverd, bijvoorbeeld omdat deze wordt gevoerd aan de kalveren of als antibioticamelk wordt afgevoerd’, vult Giesen aan.

Zorg uit handen
‘Er zijn zo nog maar een paar handelingen die gebruikers van CRV FosfaatPlanner zelf hoeven uit te voeren’, legt de productontwikkelaar uit. ‘Zo moeten aankopen, verkopen, leasen en verleasen van fosfaatrechten worden ingevoerd. Ook het omzetten van melkkoeien naar weidekoeien en het instellen van de gemiddelde droogstandslengte is een verantwoordelijkheid van de veehouder zelf’, geeft hij aan. Veehouders kunnen aan het begin van het jaar een planning per maand maken van het aantal aan te houden kalveren en de afvoer van dieren. Zo nodig kan deze planning gedurende het jaar worden bijgesteld. ‘Voor nog geen 135 euro per jaar voor een gemiddeld bedrijf neemt de CRV FosfaatPlanner veehouders veel zorgen uit handen’, vindt Giesen. ‘Als ze de planner actueel houden en regelmatig even raadplegen, krijgen ze direct in beeld of er bijgestuurd moet worden. Zo voorkomen ze verrassingen aan het einde van het jaar.’

Meer informatie over de CRV FosfaatPlanner vindt u op deze pagina 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de CRV Klantenservice: klantenservice@crv4all.nl of telefonisch op 088-00 24 440.