Aanscherping testprogramma CRV: wat zijn de voordelen?

11
nov
2015
0
Reacties
De aanscherping van het testprogramma zal zorgen voor betere InSirestieren en betrouwbaardere fokstieren

Het testprogramma van CRV is een belangrijke bron van informatie voor fokwaardeschatting en veehouders. Vanaf 1 september 2015 is het programma flink aangescherpt. Stieren worden scherper geselecteerd, InSires breder ingezet en de focus ligt meer op het verzamelen van data omtrent diergezondheid en efficiëntie.

Nog even de voordelen op een rij:

1. Verhoging niveau stieren & spreiding in bloedvoering blijft gewaarborgd
De eerste belangrijke vernieuwing is Infographic-_Hoe-wordt-een-stier-een-CRV-stier_de scherpere selectie. Zo wordt de selectiepool waaruit CRV de jonge InSire-stieren selecteert steeds groter, die gaat naar 10.000 embryo’s die CRV in Nederland of Vlaanderen inzet via Delta Satelliet-bedrijven. Uit deze grotere basis wordt nog scherper geselecteerd. Enkel de allerbeste stieren worden als InSire-teststier of als InSire Selectstier ingezet.
Voortaan zet CRV jaarlijks 60 InSire-stieren in, waaronder 18 roodbonte. Die scherpere selectie resulteert, op basis van cijfers van het moment, in een verhoging van het niveau van de InSire Selectstieren met zo’n 30 punten NVI. Bovendien zorgt de grote selectiebasis er ook voor dat de spreiding in de bloedvoering gewaarborgd blijft.

2. Hogere betrouwbaarheid
Er worden meer doses beschikbaar gesteld van de InSire Selectstieren. Hierdoor komen er sneller meer dochters per stier aan de melk, wat resulteert in een hogere betrouwbaarheid van deze stieren als fokstier. Net zoals met G-Force, maar ook Stellando of Atlantic. Zo wordt eerder duidelijk welke stieren de echte toppers zijn en gaat ook de genetische vooruitgang omhoog op bedrijven waar met fokstieren wordt gewerkt.

3. Premie verschuift naar gezondheid
In de vernieuwde overeenkomst komt de nadruk ook meer te liggen op het verkrijgen van data op het gebied van gezondheid en efficiëntie. Zo verdwijnt de premie voor bedrijfsinspectie uit de overeenkomst. In de plaats daarvan wordt momenteel een stimuleringspremie voor gezondheidsdata ontwikkeld. Hoe deze nieuwe premie voor gezondheidsdata eruit ziet, wordt momenteel nog uitgewerkt. De premie voor klauwgezondheid blijft behouden. Met de modernisering van dit onderdeel van het fokprogramma zorgt CRV ervoor dat de Nederlandse en Vlaamse veehouders nu én in de toekomst kunnen rekenen op topstieren die maximaal aansluiten bij wat nodig is in hun bedrijf.

De veranderingen in een notendop

Voortaan spreken we van ‘Overeenkomst Fokkerijdata’ als nieuwe naam voor de testovereenkomst

  • De naam InSire-teststieren wijzigt in InSire Selectstieren
  • Er komen meer doses van InSire Selectstieren beschikbaar
  • De grens van 10 rietjes per InSire Teststier verdwijnt
  • De premie voor bedrijfsinspectie wordt afgebouwd (ze is niet opgenomen in de ‘Overeenkomst Fokkerijdata’ en wordt niet meer uitgekeerd voor nieuwe dochters van InSire-stieren)
  • Er wordt momenteel gewerkt aan een stimuleringspremie voor gezondheidsdata.

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees hier meer artikelen.