Met fokkerij naar een robotgeschikte veestapel

26
nov
2019
0
Reacties
Marijke Van Looveren en Katleen Geerinckx
Bedrijfsleidster Marijke Van Looveren en onderzoekster Katleen Geerinckx op melkveeproefbedrijf de Hooibeekhoeve.

Dochters van de ene stier zijn veel geschikter voor automatisch melken dan dochters van de andere stier. Zoveel heeft vijftien jaar werken met een melkrobot Marijke Van Looveren en Katleen Geerinckx wel geleerd. Robotgeschiktheid speelt dan ook een belangrijke rol in het fokprogramma op melkveeproefbedrijf de Hooibeekhoeve.

Ze zijn het als verantwoordelijken voor een onderzoeksbedrijf natuurlijk aan hun stand verplicht. Bedrijfsleidster Marijke Van Looveren en onderzoekster Katleen Geerinckx werken op de Hooibeekhoeve met de nieuwste technieken. Zo verzamelen ze met behulp van sensoren een schat aan data en is van alle dieren een merkerfokwaarde bekend. Op het praktijkproefbedrijf van de provincie Antwerpen worden momenteel zo’n 90 koeien gemolken met een rollend jaargemiddelde van 10.777 kilo melk met 4,02% vet en 3,43% eiwit.

Verschillen tussen stieren

Bijna vijftien jaar robotmelken heeft Geerinckx en Van Looveren geleerd dat niet alle koeien in gelijke mate geschikt zijn om automatisch te worden gemolken. ‘Zo merken we dat dochters van de ene stier aanzienlijk meer tijd nodig hebben om te wennen aan de robot dan dochters van de andere stier’, geeft Van Looveren als voorbeeld. Informatie over de tijd die de robot nodig heeft voor een melking, laat zien dat ook hierin grote verschillen bestaan tussen koeien. Extreem strakke ophangbanden (met naar binnen geplaatste voorspenen en gekruiste achterspenen tot gevolg) bemoeilijken het aansluiten door de robot. En ook zeer korte spenen en te dicht bij elkaar geplaatste achterspenen zijn bij automatisch melken ongewenst. Deze uierkenmerken zijn op de Hooibeekhoeve dan ook een belangrijk aandachtspunt in de fokkerij.

“De ene koe is geschikter voor robotmelken dan de andere.”

Beenwerk en melksnelheid belangrijk

Het maken van paringen wordt op het melkveeproefbedrijf overgelaten aan het StierAdviesProgramma (SAP), waarbij ook informatie over merkerfokwaarden, die worden verzameld via Fokken op Maat, wordt meegenomen. Het programma biedt veel mogelijkheden voor het instellen van een bedrijfseigen fokdoel. In het SAP-advies voor de Hooibeekhoeve worden kenmerken als beenwerk en melksnelheid relatief zwaar ingewogen. ‘Goed beenwerk is van essentieel belang voor een goede loop op de robot’, verklaart de bedrijfsleidster deze keuze. ‘En verhoging van de gemiddelde melksnelheid verhoogt de capaciteit van het automatisch melksysteem’, legt ze uit.

Stieren met stempel robotgeschikt

Veestapeladviseur Julie Segers van CRV is voor de bedrijfsleidster en onderzoekster van de Hooibeekhoeve een belangrijke sparringpartner bij het nemen van fokkerijbeslissingen. ‘Samen nemen we regelmatig het actuele stierenaanbod door en selecteren we de stieren die we mee willen laten draaien in het SAP’, vertelt Van Looveren. Op het actuele stierenlijstje staan namen als Ranger, Jigger, Abundant P en Beacher voor de zwartbonte koeien en Goal, Rosebud, Carnival en Anreli voor de roodbonte koeien. Het zijn stuk voor stuk stieren die het stempel ‘robotgeschikt’ mogen dragen. Op dit kenmerk willen de verantwoordelijken voor het melkveeproefbedrijf beslist geen concessies doen.

Indexen voor robotgeschiktheid

Om robotmelkers te helpen bij het selecteren van stieren die robotgeschikte dochters fokken, berekent de Coöperatie CRV verschillende fokwaarden. Deze fokwaarden zijn gebaseerd op data die door melkrobots automatisch worden vastgelegd en uitgewisseld met CRV.

  • Melkrobotefficiëntie geeft inzicht in de geproduceerde hoeveelheid melk in kilogrammen per totale robottijd in minuten.
  • Melkrobotinterval geeft informatie over de gemiddelde tijd tussen twee opeenvolgende geslaagde melkingen.
  • Melkrobotgewenning geeft aan hoe snel vaarzen wennen aan de robot.

De fokwaarden melkrobotefficiëntie en melkrobotinterval zijn voor zowel genoom- als dochtergeteste stieren beschikbaar. De fokwaarde melkrobotgewenning wordt pas gepubliceerd als voldoende gegevens van melkgevende dochters beschikbaar zijn.

Binnen de webshop van CRV kan een selectie worden gemaakt van stieren die robotgeschikte dochters fokken. Hiermee kunnen robotmelkers eenvoudig een passend stierenpakket samenstellen. Bent u geïnteresseerd in stieren met het stempel ‘robotgeschikt’? Uw veestapeladviseur kan u er alles over vertellen. Het complete aanbod van robotgeschikte stieren is te vinden in de CRV-webshop. Selecteer bij specifieke kenmerken op robotgeschiktheid.