Hulp gezocht: genomics bij mrij van start

categorie Fokwaarden
5
apr
2017
0
Reacties
Mrij

Om de betrouwbaarheid van genomics bij mrij te laten stijgen, moet de referentiepopulatie stijgen. Helpt u mee door uw koeien te laten genotyperen?

Genetische vooruitgang krijg je door de genetisch beste dieren te benutten voor het fokken van de volgende generatie. Genomics is hier een goed hulpmiddel voor en biedt een hogere betrouwbaarheid dan op basis van alleen ouderinformatie. Genomics geeft CRV een betere selectie van stieren en stiermoeders in haar fokprogramma. En het geeft u betere mogelijkheden tot selectie en paringen in uw veestapel. Om met genomics een veel hogere betrouwbaarheid te behalen dan met gewone fokwaarden, is een grote referentiepopulatie nodig.

Uw hulp is gewenst
CRV is begonnen met het genotyperen van 600 mrij-fokstieren om ook voor het mrij-ras genomics toe te kunnen passen. Hiermee is de betrouwbaarheid van genomics bij mrij ten opzichte van gewone fokwaarden 5 tot 10 procent hoger. Om die betrouwbaarheid verder te laten stijgen, moet de referentiepopulatie toenemen. Dat kan door koeien toe te voegen en dat is dan ook de volgende stap die CRV gaat zetten.
We willen 1.000 koeien laten genotyperen met betrouwbare informatie. En daar hebben we uw hulp bij nodig. We zoeken mrij-bedrijven die veel betrouwbare informatie registreren en die hun jongvee willen laten genotyperen. Veehouders die het mrij-ras een warm hart toedragen, willen we zeker vragen zich aan te melden.

Wat vragen we van u
U kunt al uw mrij-jongvee laten genotyperen tegen € 18,50 euro per dier als uw jongvee minimaal 90% stamboek is en u deelneemt aan mpr en bedrijfsinspectie. Dieren dienen minimaal 75% mrij te zijn. Aanmelden hiervoor kan tot 1 mei 2017. Alle bedrijven die voldoen aan voorgaande criteria kunnen hun jongvee laten merkertesten. Een deel van de bedrijven met voldoende en die zich als eerste hebben aangemeld, wordt geselecteerd om ook de volwassen koeien te laten genotyperen. Het haren trekken begint bij het huidige jongvee vanaf de tweede week van april, dat wordt voor u gedaan. In oktober 2017 sturen we de deelnemende bedrijven haarmonsterzakjes voor de kalveren die na april 2017 zijn geboren. Deze monsters neemt u zelf. De gegevens worden in juli en december 2017 naar u teruggestuurd op basis van de geüpdate referentiepopulatie. U zult de uitslagen van de merkertesten vooralsnog niet in HerdOptimizer ontvangen maar via PDF.

Deelnemen
Heeft u interesse om deel te nemen, neem dan voor 1 mei 2017 contact op met Melanie Cremers of Emiel Kistemaker via e-mail: Melanie.Cremers@crv4all.com of Emiel.Kistemaker@crv4all.com.