‘Fokkerij helpt ons aan een zelfredzame veestapel’

categorie Fokwaarden
29
mrt
2019
0
Reacties
Melkveehoudster Marieke Jelsma werkt met merkeronderzoek
Melkveehoudster Marieke Jelsma uit Twijzel

De jonge Friese melkveehoudster Marieke Jelsma heeft een duidelijk beeld van haar ideale koe. Ze wil een zelfredzame veestapel met een goede melkproductie en hoge gehalten. ‘Een goede genetische aanleg is hiervoor de basis’, stelt Marieke. Merkeronderzoek en SiryX-sperma zijn voor de veehoudster belangrijke hulpmiddelen om doelgericht te werken aan haar fokdoel.

Marieke Jelsma houdt van cijfers. ‘Cijfers voorkomen dat je keuzes maakt op basis van emotie. Dat is zeker van belang voor de fokkerij’, stelt de 24-jarige melkveehoudster die verantwoordelijk is voor het fokbeleid op het bedrijf dat ze samen met haar ouders Steven en Renny beheert. De familie Jelsma houdt in het Friese Twijzel 75 melk- en kalfkoeien en 40 stuks jongvee. ‘We proberen ons land zo goed mogelijk te benutten. De koeien worden in de zomer volop geweid en we voeren een simpel rantsoen met veel gras’, legt Marieke uit.

 

Genetische aanleg is de basis

De gemiddelde 305 dagenproductie is ongeveer 8600 kg melk met 4,50% vet en 3,65% eiwit. ‘Dat hoge vet- en eiwitgehalte willen we zeker op peil houden, maar daarnaast werken we aan een verhoging van de melkproductie’, geeft de melkveehoudster aan. Naast productie speelt diergezondheid een belangrijke rol in het fokbeleid.
‘We willen een zelfredzame veestapel met een hoge weerstand. Een goede genetische aanleg is ook hiervoor de basis’, denkt Marieke. ‘In het verleden hadden we problemen met mastitis en sindsdien gebruiken we alleen stieren met positieve fokwaarden voor uiergezondheid. Daarnaast nemen we klauwgezondheid en dochtervruchtbaarheid mee bij de stierkeuze’, legt ze uit.
Om ook de genetische potentie van de eigen veestapel maximaal te benutten voert Marieke een uitgekiend fok- en selectiebeleid. Op alle pinken en de beste vaarzen en koeien gebruikt ze SiryX-sperma. De overige koeien worden uitgesloten voor de fokkerij door ze te insemineren met sperma van Belgisch witblauwe stieren.

‘Aan de prestaties van de vaarzen zie ik dat het werkt. Wat er genetisch in zit, komt er ook uit’

Blij met blauwen

Bij alle vaarskalveren laat de familie Jelsma merkeronderzoek uitvoeren. ‘Hiermee krijgen we fokwaarden in handen met een betrouwbaarheid die veel hoger ligt dan die van de verwachtingswaarde. Met deze informatie kan ik op basis van cijfers – in plaats van emotie – bepalen met welke dieren ik verder wil fokken. En ik kan ook beter passende paringen maken’, legt Marieke uit.
De onderneemster is ervan overtuigd dat ze de investeringen ruimschoots terugverdient met een beter presterende veestapel. Maar ook op de korte termijn kan deze fokkerijstrategie volgens haar goed uit. ‘Gesekst sperma is wat duurder dan conventioneel sperma. Maar Belgisch-witblauwsperma is veel goedkoper. En we zijn blij met de blauwe kalveren’, vertelt ze. ‘We houden ze wat langer aan en voeren ze hard. Dan brengen ze een mooie prijs op. Hiermee blijven merkeronderzoek en SiryX-sperma goed betaalbaar.’

 

Hoogste aanleg, laagste celgetal

De eerste dieren die als kalf op merkerfokwaarden zijn onderzocht, hebben inmiddels een vaarzenlijst afgesloten. ‘In het overzicht van de fokkerijprestaties zien we dat het fokbeleid werkt’, stelt Marieke tevreden vast. ‘Wat er genetisch in zit, komt er ook uit. Dat geldt voor productie en exterieur, maar ook voor gezondheidskenmerken. De 25 procent vaarzen met het laagste celgetal scoren gemiddeld 20.000 cellen per milliliter en een fokwaarde van 104 voor uiergezondheid’, geeft ze als voorbeeld. ‘De dieren met de hoogste fokwaarden hebben dus gemiddeld het laagste celgetal.’

Fokkerij op koers met Fokken op Maat

Van een jong kalfje een fokwaarde bepalen met de betrouwbaarheid van een derdekalfskoe? Het kan met merkeronderzoek aan de hand van erfelijk materiaal uit een haarfollikel of een oorbiopt. Om u te ondersteunen bij de toepassing van merkerfokwaarden heeft CRV Fokken op Maat ontwikkeld. Via de HerdOptimizer-applicatie, die een belangrijk onderdeel is van Fokken op Maat, houdt u overzicht over de schat aan informatie die via merkeronderzoek beschikbaar komt. Zo volgt u doorlopend of uw fokkerij op koers ligt en werkt u doelgericht aan een veestapel die maximaal bijdraagt aan uw eigen fokdoel.
Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Fokken op Maat voor uw bedrijf? Kijk hier, neem contact op met uw CRV-veestapeladviseur of bel met de CRV Klantenservice: 088 00 24 440.