Aanmelden Fokken op Maat

Aanmelden

Hieronder kunt u zich aanmelden voor Fokken op Maat of voor een losse merkertest. Na het verzenden ontvangt u een e-mail om uw aanmelding te bevestigen. Na ontvangst van die bevestiging, heeft u zeven dagen de tijd om de link te activeren. Hebt u geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact op met de CRV Klantenservice via 088 00 24 440 Tip: check eerst uw map ‘ongewenste e-mail’.

Na ontvangst van de bevestiging, heeft u zeven dagen de tijd om de link te activeren.

Wilt u deelnemen aan Fokken op Maat Data Plus, neem dan contact op met uw veestapeladviseur om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.

Vervolgstappen

Na aanmelding kunt u direct aan de slag met het verzamelen van haar- of bioptmonsters. Daarnaast vinden we persoonlijke begeleiding heel belangrijk. Daarvoor plannen we graag een adviesgesprek met u waarin we alle mogelijkheden van Fokken op Maat en HerdOptimizer bespreken.

 

  1. U ontvangt direct een bevestiging met activatielink.
  2. Binnen 1 werkdag na activatie ontvangt u de inlog voor HerdOptimizer. In deze applicatie ziet u straks uw testuitslagen.
  3. Binnen 5 werkdagen na uw aanmelding neemt uw begeleider telefonisch contact met u op*.
  4. Binnen 3 weken na uw aanmelding hebt u samen met uw begeleider een startgesprek*.

*Niet van toepassing voor aanvragen losse merkertesten

 

 

De kosten voor Fokken op Maat bestaan uit een vast tarief per bedrijf per maand, een vast tarief per koe per maand en een bedrag per uitgevoerde merkertest.

Fokken op Maat Zonder SAP Inclusief SAP Data Plus Losse merkertest
Per bedrijf per maand € 3,65 € 6,75 n.v.t. n.v.t.
Per koe per maand
(1e - 300e dier)
€ 0,21 € 0,35 n.v.t. n.v.t.
Per koe per maand
(301e dier en daarboven)
€ 0,00 € 0,00 n.v.t. n.v.t.
Per uitgevoerde merkertest* € 24,95* € 24,95* € 17,00** € 36,50***
*Deelnemers van Fokken op Maat ontvangen een korting van 30 procent ten opzichte van een los uitgevoerde merkertest.
**Deelnemers van Fokken op Maat Data Plus doen onder speciale voorwaarden mee en zijn verplicht tot het aanleveren van data aan CRV.
*/**Voor dit tarief krijgt u merkeruitslagen, de HerdOptimizer-applicatie en begeleiding door uw eigen adviseur.
***Bij een losse merkertest krijgt u toegang tot een beperkte versie van HerdOptimizer.

 

Deelnemers ontvangen voor elk holsteinvaarskalf dat op hun bedrijf wordt geboren automatisch een voorbedrukt zakje dat ze met een haarmonster of oorbiopt van de dieren kunnen inzenden voor onderzoek. Ook is het mogelijk een oorbiopt in te sturen voor het merkeronderzoek. In het laboratorium wordt uit het monster DNA geïsoleerd dat wordt onderzocht op merkers. Op basis van dit merkerprofiel en de afstamming berekent CRV genoomfokwaarden voor het dier.

Op dit moment kunnen alleen vrouwelijke dieren met minimaal 6/8 holstein in de rasbalk merkergetest worden. Daarnaast is het mogelijk voor mrij-bedrijven om onder speciale voorwaarden deel te nemen aan Fokken op Maat Data Plus. Neem voor meer informatie over deze mogelijkheid contact op met uw veestapeladviseur of klantenservice.

De merkertest geeft inzicht in genominc fokwaarden, erfelijke kenmerken & gebreken en een check of afstamming.

De betrouwbaarheid van de merkertest is gelijk aan die van een derdekalfskoe, ongeveer 65-70 procent. Ter vergelijking: een verwachtingswaarde op basis van alleen afstamming heeft een betrouwbaarheid van rond 35 procent.

Ja, dat is binnen Fokken op Maat een voorwaarde om fokwaarden te kunnen berekenen. De dieren hoeven niet per se allemaal stamboekgeregistreerd te zijn, maar het bedrijf moet wel stamboekdeelnemer zijn.

HerdOptimizer is een online fokkerijapplicatie. In het programma Herd Optimizer kan je de status van de merkertest volgen en de uitslag van de genoomtest lezen, maar ook zie je in hoeverre het dier afwijkt van zijn koppelgenoten. Aan de hand van het fokdoel van de veehouder wordt een advies gegeven om het dier aan te houden of toch beter te verkopen. De genoomtest geeft tevens inzicht in de genetische aanleg, maar ook of een dier het erfelijke kenmerken heeft als roodfactor, hoornloosheid of A2-melk.

Sinds 1 september 2019 is de naam van FokkerijData Plus veranderd in Fokken op Maat Data Plus. Fokken op Maat Data Plus is een productvariant van Fokken op Maat. Deelname aan beide programma’s is dus niet nodig. Deelnemers van Fokken op Maat Data Plus werken met dezelfde instrumenten als deelnemers aan Fokken op Maat. Deelnemers aan Data Plus leveren daarnaast extra gegevens over hun dieren aan CRV, waardoor zij als tegenprestatie lagere tarieven betalen voor merkertesten.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Terug naar informatiepagina over Fokken op Maat