Veekeuring Fryslân

Regio: Friesland categorie Keuring
20
okt
2016

Op 20 oktober vindt de provinciale keuring in Oenkerk plaats.

Naast de individuele kwaliteit van de koeien, krijgen de inzenders ook de mogelijkheid om met een collectie van koeien het strijdperk te betreden. Een ideale kans om uniformiteit van je betere dieren van de veestapel te showen. Natuurlijk krijgen de jongelui de kans om met een goed getoiletteerd kalf de prijs voor het beste voorbrengen in de wacht te slepen.

Aan deze keuring kan worden deelgenomen door alle veehouders in Friesland. Inschrijving kan plaatsvinden voor individuele dieren en bedrijfscollecties.

Sluitingsdatum voor inschrijving is maandag 12 september 2016.

Ga voor meer informatie en opgave naar veekeuringfryslan.nl