Is met minder voer dezelfde topproductie mogelijk? 

13
jun
2019

De CRV-jongerenraad nodigt jongeren graag uit voor haar jongerenavond over voerefficiëntie in de praktijk. Voerkosten vormen gemiddeld 60% van alle kosten in de melkveehouderij. Als we hierin kunnen besparen levert dat direct rendement op. De productieverschillen tussen koeien hebben we perfect in beeld, maar niet de hoeveelheid voer die ze hiervoor nodig hebben. Hier zien we grote verschillen tussen koeien met een vergelijkbare productie. Hoe komt dit en hoe kunnen we dit benutten om het bedrijfsrendement te verhogen?

Datum: donderdag 13 juni 2019
Locatie: melkveebedrijf Alders Vof, Rieterdreef 3, 5825 HS Overloon
Aanvang: 17.45 uur –18.30 uur, inloop met frites en snacks

Uiterlijk om 18.30 uur starten we met het programma:

  • Opening en introductie gastbedrijf familie Alders
  • Inleiding ‘Is met minder voer dezelfde topproductie mogelijk?’ door CRVfokkerijspecialist Pieter van Goor. Pieter begeleidt de praktijkproeven zoals deze o.a. bij de familie Alders plaatsvinden. Er is uit het verleden en uit de huidige voerproeven inmiddels veel data beschikbaar waaruit we betrouwbare conclusies kunnen trekken. Deze vormen de basis voor de
    fokwaarde Besparing Voerkosten (BVK).
  • Bezoek aan de stal. Hier is te zien hoe we onderzoek doen naar het voerverbruik.
  • Afsluiting met een drankje en gezellig samenzijn
Graag aanmelden

Aanmelden voor deze CRV-jongerenavond is gewenst. Je kunt je tot en met 10 juni aanmelden door een bericht te sturen naar Gerard.van.der.Weijst@crv4all.com onder vermelding van ‘bijeenkomst Overloon’ en het aantal personen. Ook kun je je aanmelden bij jouw veestapeladviseur.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Gerard van der Weijst, medewerker verenigingszaken: 06-22 49 18 35 of Gerard.van.der.Weijst@crv4all.com.