Voorkom extra kosten afzeggen mpr

categorie Efficiëntie
6
jul
2020
0
Reacties
mpr monsternemer

Wanneer een monstername binnen 24 uur voor de geplande start wordt afgezegd, krijgt de monsternemer toch doorbetaald. Dat is het gevolg van de wet WAB, die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen indien u de monstername binnen 24 uur voor de monstername afzegt.

CRV en de monsternemers vinden het natuurlijk het meest prettig als de mpr-monstername kan doorgaan zoals gepland. Mocht de monstername niet in uw planning passen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Afzeggen van de monstername kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan de monstername, telefonisch via de MPR-planning, telefoonnummer 088 0024 440, kies ‘mpr’ (optie 2) en vervolgens ‘planning mpr’ (optie 1).

Bij afzeggingen binnen 24 uur voorafgaand aan de monstername zijn we genoodzaakt de kosten voor de monsternemer bij u in rekening te brengen. Voorkom deze kosten door tijdig af te zeggen.

 

Afzeggen MPR op maandag

Voor het afzeggen van de monstername gepland op maandag is de uiterlijke annuleringstijd vrijdag 16.00 uur telefonisch. Of in bijzondere situaties via e-mail mprplanning.nl@crv4all.com tenminste 24 uur voorafgaand aan de monstername op de maandag.