Sturen op fosfaat eenvoudiger met nieuwe FosfaatPlanner

categorie Efficiëntie
27
nov
2017
4
Reacties
fosfaatplanner

CRV lanceert de FosfaatPlanner, een sturingsinstrument dat in samenwerking met FrieslandCampina is ontwikkeld. De FosfaatPlanner brengt de fosfaatsituatie van een melkveebedrijf voor de komende twaalf maanden in beeld. Daardoor kunnen melkveehouders, binnen de gestelde grenzen, de fosfaatproductie plannen.

Vanaf 1 januari 2018 heeft ieder melkveebedrijf te maken met het stelsel van fosfaatrechten. Elk melkveebedrijf staat dan voor de uitdaging om op jaarbasis de melkveestapel en de totale melkproductie per koe af te stemmen op de fosfaatproductieruimte. De FosfaatPlanner biedt melkveehouders doorlopend inzicht in de gevolgen die het stelsel van fosfaatrechten heeft voor het melkveebedrijf.

 

Fosfaatproductie niet constant

Melkveehouders hebben gedurende het jaar te maken met een aantal factoren die de fosfaatproductie kunnen beïnvloeden. De belangrijkste factoren zijn de omvang van de melkveestapel inclusief jongvee en de melkproductie per koe. De FosfaatPlanner houdt hier rekening mee en laat twaalf maanden vooruit zien hoe de fosfaatproductie per maand eruit gaat zien. Melkveehouders kunnen daarbij aflezen of er sprake is van een te verwachten overschrijding of onderschrijding van de jaarlijkse fosfaatproductieruimte.

 

Vooraf ingevuld

De FosfaatPlanner maakt onder meer gebruik van dieraantallen, melkproductie- en vruchtbaarheidsgegevens én de door de veehouder verwachte aan- en afvoer van dieren. Bij de FosfaatPlanner wordt deze informatie vooraf ingevuld en gedurende het jaar aangepast. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van rekenmodellen die al in omloop zijn, waarbij deze informatie handmatig moet worden ingevoerd.

 

Beschikbaarheid FosfaatPlanner

Melkveehouders kunnen via www.fosfaatplanner.nl per direct toegang krijgen tot de FosfaatPlanner. Gebruikers van CRV Mineraal treffen op het dashboard van CRV Mineraal een knop aan waarmee zij toegang hebben tot de FosfaatPlanner.
Om het gebruik van de FosfaatPlanner te stimuleren, neemt FrieslandCampina voor het eerste jaar de kosten voor haar leden op zich, waardoor deze veehouders in 2018 de FosfaatPlanner kostenloos kunnen gebruiken.
Na de introductie van de FosfaatPlanner hebben vijf andere zuivelverwerkers zich ook aangesloten bij dit initiatief. Ook de leden/toeleveranciers van de onderstaande zuivelverwerkers kunnen in 2018 de FosfaatPlanner kostenloos gebruiken:

 • Bel Leerdammer
 • CONO
 • Hochwald
 • De Graafstroom/Deltamilk
 • CZ Rouveen

 

Vóór 2018

Het gebruik van de FosfaatPlanner is op vrijwillige basis. De data is vertrouwelijk en wordt niet op individueel bedrijfsniveau gedeeld met de eigen zuivelverwerker of derden. In verband met de wet Bescherming Persoonsgegevens vindt er tussen de zuivelverwerkers en CRV geen uitwisseling van persoons- en/of bedrijfsgegevens plaats.

FrieslandCampina en CRV zijn verheugd dat het gelukt is om de FosfaatPlanner vóór 2018 beschikbaar te krijgen voor de melkveehouders.

4 reacties

 1. 27 november 2017 (bas slenders) Schreef:

  goede dag,

  ik heb een vraag over de fosfaatplanner.
  hoe gaan jullie om met de bedrijven die de ene helft jerseys melkt en de andere helft holsteiners ??
  dan kun je op hele verschillende fosfaatproducties komen.
  gr fam slenders

  • 01 december 2017 (CRV) Schreef:

   In de KringloopWijzer wordt wel onderscheid gemaakt tussen holstein en jersey. Daar wordt rekening gehouden met de voeropname van verschillende rassen en op basis daarvan de efficiëntie (BEX-voordeel) bepaald. Echter zoals de overheid nu aangegeven heeft, mag er volgend jaar nog geen gebruik gemaakt worden van het bedrijfsspecifieke voordeel voor het bepalen van de fosfaatproductie.
   Vandaar dat we in de FosfaatPlanner rekenen met de forfaitaire gegevens.

 2. 27 november 2017 (Heemskerk) Schreef:

  Omdat nergens over gaat wil hier niet aan mee doen Crv blij je les en Friesland Campina gaat melk verwaarde

  • 01 december 2017 (CRV) Schreef:

   Jammer dat u niet tevreden bent over de FosfaatPlanner. De FosfaatPlanner is ontwikkeld om u inzicht te geven in de gevolgen van het stelsel van fosfaatrechten voor uw bedrijf. Het brengt de fosfaatsituatie van uw bedrijf voor de komende twaalf maanden in beeld zodat u, binnen de gestelde grenzen, de fosfaatproductieruimte optimaal kunt benutten. U bent natuurlijk niet verplicht de FosfaatPlanner te gebruiken.