Verzekerd van een vaarskalf van hoogste eiwitkoeien

categorie Efficiëntie
17
okt
2019
0
Reacties
Melkveehouders Willem Ard en Wilma Reijm uit Dronten over SiryX
Melkveehouders Willem Ard en Wilma Reijm uit Dronten

Een gemiddelde productie van ruim 10.000 kilo melk met 3,72 procent eiwit komt niet uit de lucht vallen. ‘Consequent fokken op gehalten werkt’, ervaart Willem Ard Reijm uit Dronten. Met Fokken op Maat, het StierAdviesProgramma en SiryX-sperma zet hij de fokkerij op ‘dikke melk’ in de hoogste versnelling.

De uitdraai van het StierAdviesProgramma (SAP) van Willem Ard Reijm uit Dronten vermeldt populaire ‘dikkemelkstieren’ als De Leenhorst E-Profit (+0,54% vet en +0,46% eiwit), Double W Ranger (+0,37% vet en +0,20% eiwit) en Delta Magister (+0,13% vet en 0,35% eiwit). ‘Mijn vader fokte al consequent op gehalten en dat is – met het oog op de fosfaatwetgeving – aantrekkelijker dan ooit’, stelt de veehouder vast. Reijm melkt in Dronten, in maatschap met zijn vrouw Wilma, 135 koeien, die tekenen voor een rollend jaargemiddelde van 10.600 kilo melk 4,45% vet en 3,72% eiwit. ‘In november vorig jaar leverden we gemiddeld 4,75% vet en 3,97% eiwit’, geeft Reijm als voorbeeld. ‘Dat is melk waar je, bij wijze van spreken, je lepel rechtop in kunt zetten.’

Met SiryX-sperma snel vooruit

SiryX is de merknaam van gesekst sperma van CRV. Bij gebruik van SiryX-sperma is ongeveer negentig procent van de geboren kalveren een vaarskalf. CRV heeft een ruim aanbod van SiryX-sperma van topstieren van verschillende rassen. Met het gebruik van dit sperma snijdt het mes aan meerdere kanten. Zo fokt u vaarskalveren uit uw beste dieren, waardoor u een snelle genetische vooruitgang realiseert. Daarnaast houdt u meer dieren over om in te zetten voor de gebruikskruising met Belgisch witblauw. De meeropbrengst van de kruisingskalveren zorgt voor extra omzet en aanwas en doordat de minst interessante dieren worden uitgesloten voor de fokkerij, krijgt de genetische vooruitgang een extra impuls. Door gesekst sperma in te zetten op pinken neemt het risico op zware geboortes drastisch af en starten vaarzen vlotter op. Zo helpt SiryX-sperma u aan een hoger rendement uit uw veestapel.

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van SiryX-sperma? Uw veestapeladviseur kan u hier alles over vertellen. Het complete aanbod van SiryX-sperma vindt u in onze webshop door het gewenste ras te selecteren en bij ‘soort sperma’ voor SiryX-vrouwelijk te kiezen. Bij vleesvee (inclusief de bwb-gebruikskruising) kunt u ook kiezen voor SiryX-mannelijk.

Van vaarskalf verzekerd

Waar vader Reijm moest hopen op de geboorte van vaarskalfjes uit zijn hoogste-eiwitkoeien, is zijn opvolger daar vrijwel van verzekerd. ‘We maken al minstens tien jaar gebruik van SiryX-sperma van CRV’, vertelt hij. ‘We insemineren zo’n zeventig procent van de pinken, dertig procent van de vaarzen en twintig procent van de koeien met gesekst sperma’, legt de veehouder uit. ‘Zo fokken we alleen verder met onze beste dieren. En omdat de meeste vaarzen een vaarskalfje krijgen, hebben we veel minder kans op zware geboortes.’
Omdat hij deelneemt aan Fokken op Maat, heeft Reijm van al zijn dieren merkerfokwaarden. Op basis hiervan selecteert het SAP de dieren die het hoogst scoren op het fokdoel dat hij samen met zijn veestapeladviseur Eelke de Wit heeft opgesteld. In dit fokdoel worden gehaltes zwaar ingewogen. Op de beste dieren wordt de best passende paring met gesekst sperma geadviseerd. ‘Met de minder interessante dieren fokken we niet verder. Die insemineren we met een Belgisch witblauwe stier of we zetten ze in als ontvangster van een embryo uit het fokprogramma van CRV’, vertelt de veehouder. ‘Hierdoor gaat de genetische vooruitgang nog sneller.’

‘Consequent en doelgericht fokken op gehalten werkt’

Vruchtbaarheid op peil

Met een gerealiseerde tussenkalftijd van 412 dagen en een inseminatiegetal van 1,2 bij de pinken en 2,2 bij de koeien zijn de vruchtbaarheidskengetallen goed. ‘We kiezen ervoor om dieren die na twee inseminaties met SiryX-sperma niet drachtig zijn, te insemineren met conventioneel sperma. Daarnaast gebruiken we veel sperma van goed bevruchtende Belgisch witblauwe stieren. En we zetten een deel van de pinken in als ontvangsters voor embryo’s’, verklaart de veehouder deze cijfers.

 

Fokken met gesloten beurs

De hogere prijs van SiryX-sperma en de investeringen in embryo’s worden volgens Reijm ruimschoots gecompenseerd door de meeropbrengst van de witblauwe kruislingkalveren. ‘Het is, wat CRV noemt, fokken met gesloten beurs. De extra genetische vooruitgang krijgen we er gratis bij. Consequent en doelgericht fokken op gehalten werkt’, stelt Reijm vast. De hoge gehalten komen niet uit de lucht vallen. Zo liggen de fokwaarden voor vet- en eiwitpercentage van de melkgevende dieren op gemiddeld +0,08% vet en +0,10% eiwit, waar het landelijk gemiddelde op +0,04% en +0,02% ligt. Voor het jongvee is dit al +0,13 en +0,16, terwijl de drachtigheden worden voorspeld op +0,20% vet en +0,20% eiwit. Die dikke melk zal Reijm de komende jaren wel blijven leveren.