RvO verlengt inzendtermijn mestgegevens

categorie Efficiëntie
2
feb
2015
0
Reacties

Uw mestgegevens nog niet ingestuurd? Door het uitstel van de RvO heeft u nog tot 13 februari 2015 de tijd. De aangepaste inzendtermijn heeft betrekking op onderstaande vier punten. Punt één t/m drie is van toepassing op u als veehouder, punt vier op de veevoerleverancier.

 1. Aanmelding derogatie 2015
  Indien u gebruik wilt maken van de derogatieregeling (80% graslandnorm en er geen fosfaatkunstmest aangewend) dan kunt u dit kenbaar maken bij RvO.
 2. Aanvullende gegevens 2014
  Dieraantallen per soort, aan- en afvoer van staldieren, eindvoorraad dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere meststoffen en aan- en afvoer andere meststoffen, deze gegevens kunt u doorgeven aan RvO.
 3. Reactie op de referentiegegevens 2013 voor de melkveefosfaatreferentie
  Via RvO kunt u hier een reactie op geven.
 4. Voergegevens 2014
  De veevoerleveranciers hebben de verplichting om van hun veehouders de voergegevens door te geven aan RvO. Ten aanzien van dit punt hoeft u als veehouder geen actie te ondernemen

Gebruikers van de BEX binnen CRV Mineraal maken gratis gebruik van de Kringloopwijzer, 95% is dan al beschikbaar!

 

Ga naar Module Mestbeleid