Praktijkonderzoek maakt fokkerijresultaten zichtbaar

9
sep
2015
0
Reacties

CRV, Wageningen UR Livestock Research en Dairy Campus starten een onderzoeksproject om het effect van selectie op efficiëntie en gezondheid in de veestapel tastbaar te maken. Het onderzoek is een innovatieproject en neemt ongeveer vier jaar in beslag. Hierdoor kunnen meerdere generaties gevolgd worden.

De praktijk vraagt om efficiënte, gezonde koeien die makkelijk te managen zijn. Om stierkeuze op dat vlak makkelijker te maken introduceerde CRV in 2013 twee fokkerijgetallen. Met deze getallen – Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid – kunnen veehouders makkelijk stieren én koeien selecteren die goed scoren op deze kenmerken. Doel van het onderzoek is om te meten welk effect de introductie van deze fokkerijgetallen heeft op de prestaties van de veestapel in de praktijk.

Opzet van het onderzoek
Voor het onderzoek zijn op Dairy Campus twee groepen koeien geselecteerd, een ‘efficiëntiegroep’ (dieren met de hoogste scores voor Better Life Efficiëntie) en een ‘gezondheidsgroep’ (dieren met de hoogste scores voor Better Life Gezondheid).
De genetische aanleg én de praktijkprestaties van deze dieren, onder meer op het vlak van productie- en gezondheidskenmerken, worden in kaart gebracht. Datzelfde geldt voor hun nakomelingen die nog tijdens de proefperiode aan de melk zullen komen.

Praktijkbelang hoog
Vanwege het grote belang voor de praktijk krijgen veehouders tijdens de proefperiode regelmatig de gelegenheid voor een excursie op Dairy Campus om daar kennis te nemen van de laatste stand van zaken in het lopende onderzoek.

CRV, Wageningen UR Livestock Research en Dairy Campus willen met dit onderzoek het fokken van efficiënte, gezonde en makkelijk te managen koeien ondersteunen en de resultaten rechtstreeks delen met de praktijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de vlag van het ‘Innovatieprogramma Dairy Campus’ en is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek.

Innovatiefonds
Dairy Campus wil de innovatiekracht van de rundveehouderij vergroten en is in 2014 met het ‘Innovatieprogramma Dairy Campus’ gestart. Met het innovatiefonds krijgen bedrijven de mogelijkheid om met financiële ondersteuning op specifieke thema’s innovatieprojecten uit te voeren.
Partijen die gebruik willen maken van het fonds kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Dairy Campus nodigt bedrijven van harte uit hier aan deel te nemen. Alle benodigde informatie is te vinden op www.dairycampus.nl. Het programma is mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)