Op verzoek: het rendement van fokkerij toegelicht

10
okt
2014
0
Reacties
Tweet Pieter van Goor
Tweet Pieter van Goor

Bovenstaande ‘tweet’ van CRV-foktechnicus Pieter van Goor zorgde voor verschillende reacties op Twitter. De economische onderbouwing van de fokkerijgetallen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie past niet in 140 tekens, vandaar deze uitleg.

Bij een aantal van 100 melkkoeien is € 43.000 te verdienen als u de huidige tien meest gebruikte CRV-stieren, gerangschikt op de kengetallen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie, gebruikt op de nu aanwezige veestapel. Het bedrag van € 43.000 is bedoeld gedurende de productieve levensduur van de veestapel (in 2014: 1.284 dagen), dat dus ruim € 12.000 per jaar betekent. En dat bedrag is niet morgen al te verdienen, maar op z’n vroegst vanaf 2017, als de eerste vaarzen aan de melk komen van de inseminaties die nu verricht worden.

Gezondheid
Het bedrag van € 43.000 is de optelsom van de fokkerijgetallen Better Life Gezondheid en Efficiëntie. De bijdrage van Better Life Gezondheid is als volgt berekend: als u de actuele top tien van CRV gebruikt, die een gemiddelde score van +6% voor Gezondheid heeft, neemt het percentage koeien met mankementen en daarmee de inkomstenderving met 2 tot 3 procent af. De stier geeft dit percentage namelijk voor de helft mee aan de dochters, vanwege de moederinvloed. Omgerekend naar 100 koeien bedraagt de besparing door gezonder vee € 7.000.

Efficiëntie
De actuele CRV-stieren top tien is niet alleen goed voor Gezondheid, maar scoort ook voor Efficiëntie +7%. De dochters van deze stieren produceren dus langer en meer en gebruiken minder voer. Dit is niet alleen milieuvriendelijk en duurzaam, maar ook zeer rendabel. Ook hiervan wordt weer de helft doorgegeven aan de dochters. Dit resulteert, bij een melkprijs van 32 cent (voorzichtig ingeschat), en bij een levensproductie van 31.000 liter in een extra voersaldo van € 35.800, als de veestapel uit 100 koeien bestaat. Bij elkaar opgeteld bedraagt het extra rendement dus € 7.000 + € 35.800 = € 43.000 (afgerond) per bedrijf (100mk) bij gebruik van de top tien CRV-stieren.

Basis
De kengetallen Better Life Gezondheid en Efficiëntie zijn gebaseerd op onderliggende fokwaarden. Voor Gezondheid de fokwaarden uiergezondheid, klauwgezondheid, geboortegemak en afkalfgemak, levensvatbaarheid en dochtervruchtbaarheid (vanaf december 2014 ook ketose) en voor Efficiëntie de fokwaarden voor melkproductie, persistentie en laatrijpheid, levensduur, tussenkalftijd en lichaamsgewicht (vanaf december ook voeropname).

Wij waarderen de getoonde belangstelling en interactie op Twitter – graag horen we wat de fokkerijgetallen voor u betekenen. Blijf uw ervaringen delen met ons en andere veehouders!