Nu ook vooruitkijken met GVE-overzicht CRV Mineraal

categorie Efficiëntie
16
mrt
2017
0
Reacties
Alleen de beste kalveren aanhouden

Het GVE-overzicht in CRV Mineraal is een handig hulpmiddel om te zien waar uw bedrijf staat qua GVE-reductieregeling. Met de nieuwe planner kunt u ook vooruitkijken wat betreft het aantal GVE’s op uw bedrijf.

Het GVE-overzicht in CRV Mineraal laat duidelijk zien hoe uw bedrijf er voor staat wat betreft de GVE-reductieregeling. Maar een veestapel is continu in beweging, jonge dieren die ouder worden schuiven een categorie op (van 0,23 naar 0,53 GVE), afgekalfde pinken tellen voor 1 GVE in plaats van 0,53 GVE. U wilt daarom ook weten hoe uw bedrijf er over een paar maanden voor staat. Dat kan nu met de ‘Verwachting’ in het GVE-overzicht, waarmee u tot vijf maanden vooruit kunt kijken.

Verwachting per maand
De verwachte GVE-aantallen zijn te vinden via het ‘GVE Overzicht’ op het dashboard in CRV Mineraal. Onder het ‘Overzicht grootvee eenheden (GVE)’ staat het overzicht met ‘Gemiddelde grootvee eenheden per maand’, met daarin de verwachting voor 2017 per maand, tot vijf maanden vooruit.

Alle deelnemers van CRV Mineraal kunnen gebruik maken van het GVE-overzicht. Op het dashboard op www.crvmineraal.nl staat een directe link naar het GVE-overzicht.
Deelnemer worden van CRV Mineraal? Hier kunt u zich aanmelden.

gve-planning
Beste dieren aanhouden

De snelste reductie in GVE’s is te realiseren door de afvoer van koeien (1 GVE per dier). Maar scherper selecteren in het jongvee zet zeker ook zoden aan de dijk. Fokken op Maat kan u helpen om alleen de beste dieren voor uw fokdoel op te fokken. Door middel van een merkertest en het programma HerdOptimizer krijgt u het genetisch potentieel van de vrouwelijke dieren in beeld en wat elk dier kan bijdragen aan uw veestapel. Op die manier zorgt u ervoor dat goed jongvee klaar staat om in de toekomst te produceren.

CRV biedt overzicht
Het GVE-overzicht in CRV Mineraal is een hulpmiddel om de benodigde reductie in GVE’s te realiseren. ZuivelNL is uitvoerder van de Regeling Fosfaatreductieplan bij melkveehouders, RVO voert de regeling uit bij niet-melkleverende bedrijven. Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met het fosfaatreductieloket van ZuivelNL (038 457 28 55).