Makkelijk melken met dank aan passende paringen

13
nov
2019
0
Reacties
Carla en Kees Simons over het StierAdviesProgramma van CRV
Melkveehouders Carla en Kees Simons uit Steenbergen

Hard melken loont op het bedrijf van Kees en Carla Simons in Steenbergen. Fokkerij op gezondheidskenmerken en Inet hielp de veehouders aan een probleemloze en hoogproductieve veestapel. Daarbij varen ze voor het maken van paringen blind op het StierAdviesProgramma van CRV. ‘We zien het resultaat. De koeien geven gemakkelijk melk’, stelt Kees vast.

Met een simpel rekensommetje maakt Kees Simons duidelijk waarom hij streeft naar een hoge melkproductie. ‘We hebben in 2013 geïnvesteerd in twee melkrobots en uitbreiding van de stal. Daarbij was ons doel om te groeien naar 120 koeien om op jaarbasis 1,2 miljoen kilo melk te kunnen produceren. Door de fosfaatwetgeving is het aantal koeien blijven steken op 100’, legt de melkveehouder uit. ‘Maar dankzij een stijging van de gemiddelde productie van ruim 2000 kilo melk per koe leverden we die 1,2 miljoen kilo melk het afgelopen jaar alsnog af.’

 

Productief door gezondheid

Kees beheert samen met zijn vrouw Carla in het West-Brabantse Steenbergen ‘De Groote Wildert’, een bedrijf met ongeveer 100 koeien en zo’n 70 stuks jongvee op 40 hectare grond. Daarnaast hebben ze 25 hectare natuurgebied in gebruik. Het rollend jaargemiddelde lag afgelopen boekjaar op 12.408 kilo melk met 4,22% vet en 3,50% eiwit. Met een economisch jaarresultaat van 2.759 euro reikten ze tot de top 50 van topmelkers. ‘We hebben jarenlang veel aandacht gegeven aan gezondheidskenmerken naast productie. Dat zien we nu terug. De koeien zijn gezond en geven daardoor gemakkelijk melk’, duidt Kees de bijdrage van fokkerij aan deze prestatie.

‘Dankzij het SAP hoef ik me over inteelt geen zorgen te maken’

Betrouwbaarder met merkerfokwaarden

Voor het maken van paringen wordt op het bedrijf al dertig jaar gebruikgemaakt van het StierAdviesProgramma (SAP) van CRV. ‘Hierdoor weten we zeker dat we de best passende paringen maken, zonder dat het ons veel tijd kost’, geeft Kees aan. Het SAP selecteert op basis van het zelf ingestelde fokdoel het ondereind van de veestapel, dat door paring met een Belgisch-witblauwstier wordt uitgesloten voor de fokkerij. Omdat de melkveehouders ook deelnemer zijn aan Fokken op Maat, beschikken ze over merkerfokwaarden van al hun dieren. ‘Met name voor de onderbalkkenmerken van het exterieur komen deze heel goed overeen met het keuringsrapport’, constateert Kees. ‘Omdat het SAP gebruikmaakt van merkerfokwaarden, kunnen we dus veel betere paringen maken bij de pinken.’

Het voorkómen van inteelt is voor Kees en Carla een belangrijke reden om gebruik te maken van het SAP. ‘Het stierenaanbod verandert snel. En ik ken echt niet van alle jonge stieren de afstamming uit mijn hoofd’, geeft de veehouder aan. ‘Dankzij het SAP hoef ik me daar geen zorgen over te maken.’

 

Begeleiding als toegevoegde waarde

Als extra toegevoegde waarde van het werken met het stieradviesprogramma van CRV noemt Kees de begeleiding door zijn vaste adviseur Joris van Laerhoven. ‘Samen nemen we drie keer per jaar het actuele stierenaanbod door en selecteren we een zestal stieren waarmee we het SAP laten draaien. Het fokdoel hebben we ingesteld op robotmelken, waardoor onder andere extra rekening wordt gehouden met het kenmerk achterspeenplaatsing’, legt hij uit. ‘Joris houdt ons bij de les en zorgt ervoor dat we steeds consequente keuzes blijven maken in de fokkerij.’

Perfecte match voor een perfecte veestapel

Met fokkerij legt u de basis voor uw veestapel in de toekomst. U wilt koeien fokken die passen bij uw eigen bedrijfsomstandigheden en toekomstplannen. Fokkerij lijkt soms wel een puzzel. Het StierAdviesProgramma (SAP) helpt bij het vinden van de juiste stukjes: het bepalen van een eigen fokdoel, het selecteren van de best passende stieren en het maken van paringen. Het SAP en StierWijzer vergemakkelijken het maken van keuzes in de fokkerij.
Samen met uw eigen SAP-begeleider bepaalt u uw fokdoel en selecteert u de best passende stieren. Het programma maakt voor ieder dier de perfecte match, waarbij ook inteelt wordt voorkomen. SAP en StierWijzer nemen u alle zorgen over de fokkerij uit handen. Zo realiseert u met minimale inspanningen een maximale genetische vooruitgang.

Bent u nieuwsgierig naar wat het StierAdviesProgramma of StierWijzer voor uw bedrijf kunnen betekenen? Vraag dan via deze pagina een gratis stieradvies aan, neem contact op met uw CRV-veestapeladviseur of bel met de CRV Klantenservice: 088 00 24 440.