‘Klauwen zijn de graadmeter voor mijn management’

28
jul
2015
0
Reacties

Twee keer per jaar bekappen helpt Jochem van der Starre om veel klauwproblemen te voorkomen. Toch ziet hij nog te vaak afwijkingen. Met DigiKlauw krijgt hij grip op zijn management.

De jonge veehouder uit Slootdorp (NH) nam in 2009 het bedrijf over van zijn oom en tante. ‘Ik vind het niet moeilijk werk uit handen te geven, maar een aantal klussen doe ik graag zelf. Naast het insemineren is dat het verzorgen van de klauwen. Ik vind het leuk, en door zelf te bekappen zie je veel. De conditie van de klauwen is een goede graadmeter voor mijn management.’

Tot september 2014 bekapte Jochem de koeien alleen voor het droogzetten en als ze kreupel waren. ‘Naar mijn zin moest ik te vaak probleemgevallen behandelen en te veel klosjes plakken,’ vertelt hij. ‘Nu zet ik de koeien een keer extra in de bekapbox als ze tussen de tachtig en honderd dagen in lactatie zijn. Dat voorkomt problemen.’

Dankzij het intensieve bekapregime en een tweewekelijks potenbad zijn problemen beter beheersbaar, maar tevreden over de klauwgezondheid op zijn bedrijf is hij nog niet. ‘Ik zie nog te veel rode kroonranden en beginnende defecten in de witte lijn. Dat duidt op een vorm van pensverzuring.’

Samenstelling voer
Jochem experimenteert nu met het intensiever mengen van zijn voer. ‘Maar de minder goede penswerking zou ook goed te maken kunnen hebben met de kwaliteit van onze graskuil,’ oppert de Noord-Hollander, die zijn koeien jaarrond op stal houdt. ‘Door de samenwerking met akkerbouwers is al het grasland tijdelijk grasland dat we alleen maaien. We halen hoge opbrengsten en de voederwaarde van het jonge snel verteerbare gras is super. Zo realiseren we met weinig krachtvoer hoge producties en boeken we een gunstige voerefficiëntie. Mogelijk ligt de oplossing van de klauwproblemen in iets meer rust in het rantsoen.’ In overleg met zijn voeradviseur geeft Jochem nu langzamer verteerbaar krachtvoer en is een deel van de soja vervangen door bierbostel.

DigiKlauw op de smartphone
Jochem-DigiKlauwHebben veranderingen in het management effect op de klauwgezondheid? Om dat inzichtelijk te maken registreert Jochem sinds kort alle afwijkingen in DigiKlauw. Hij gebruikt hiervoor een app op zijn smartphone. ‘Ik ben blij dat DigiKlauw nu ook beschikbaar is voor veehouders die zelf bekappen. Door te registreren kan ik straks terugkijken en de ontwikkeling van de klauwgezondheid objectief beoordelen. Zonder cijfers blijft het werken op gevoel en word je soms zomaar op het verkeerde been gezet’, stelt de veehouder. ‘Er zijn genoeg verkopers die zeggen dat ze je kunnen helpen om problemen met de klauwgezondheid op te lossen. Pas als je registreert, kun je toetsen of een oplossing het gewenste effect heeft, of dat je alleen maar veel geld betaalt voor een goed gevoel.’

Gezonde klauwen voorwaarde
Volgens Jochem kan genomic selection juist voor een kenmerk als klauwgezondheid een belangrijke bijdrage leveren aan de genetische vooruitgang, zowel in het fokprogramma van CRV als in zijn eigen veestapel. ‘In de praktijk zie ik duidelijke verschillen in erfelijke aanleg. Dochters van de ene stier zijn veel gevoeliger voor bepaalde klauwproblemen dan die van een andere stier.’

De fokwaarde klauwgezondheid is voor Jochem dan ook een belangrijk kenmerk bij zijn stierkeuze. ‘Mooie koeien zeggen me niks. Ik wil functionele dieren fokken die gemakkelijk veel melk geven,’ licht Jochem zijn fokdoel toe. ‘Zo wil ik op een makkelijke manier tweehonderd hoogproductieve koeien kunnen melken. Een goede klauwgezondheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde.’

Lees het hele artikel in CRV Magazine

Tip: op onze kaart vindt u een ruim aanbod aan stieren die de klauwgezondheid verbeteren, zoals Titanium (115), G-Force (110), Atlantic (111) of Vitesse (108)