‘In rechte lijn naar ons fokdoel met Fokken op Maat’

categorie Efficiëntie
11
mei
2020
0
Reacties
fokken op maat deelnemers Steven en Isabelle Van der Looven
Melkveehouders Steven en Isabelle Van der Looven-Baekelandt uit Nazareth en

Als langdurig deelnemer aan Fokken op Maat ziet Isabelle Van der Looven uit Nazareth goed wat het gebruik van merkertesten oplevert. ‘We krijgen vroeg inzicht in de toekomstige veestapel en daardoor boeken we snel progressie richting ons fokdoel.’

‘Eind 2013 hebben we van de eerste dieren een merkertest laten nemen, omdat we meteen geboeid waren door de innovatieve testen. Toen waren we nog geen deelnemer aan Fokken op Maat Data Plus, maar dat kwam niet snel daarna’, vertelt Isabelle Van der Looven-Baekelandt (35). Isabelle melkt met haar man Steven (40) 220 koeien in Nazareth en samen hebben ze drie kinderen: Thor (12), Lars (11) en Ella (7). Isabelle en Steven zijn deelnemer aan Fokken op Maat
Data Plus, een variant van Fokken op Maat, waarbij van elk vaarskalf een merkertest wordt afgenomen. Daarbij worden ook diergezondheidsdata en DigiKlauw gedeeld met CRV, die deze gebruikt voor de verbetering van merkerfokwaarden. ‘De merkertests werken heel goed om inzicht te krijgen in hoe de veestapel er in de toekomst uitziet. Zo kunnen we snel progressie boeken op ons fokdoel’, ervaart Isabelle.

 

Consequent fokdoel aanhouden

Mede dankzij Fokken op Maat Data Plus is in drie jaar tijd de melkproductie van 9.026 naar gemiddeld 10.700 kg gegaan. ‘In die jaren hebben we het rantsoen aangepast en een nieuwe stal in gebruik genomen, maar hebben we ook veel bereikt met fokkerij. Met een goed rantsoen haal je meer uit de koeien, maar dan moet het er wel in zitten’, verklaart Isabelle. ‘Het belangrijkste is om consequent te blijven in je fokdoel. De afgelopen vier jaar hebben wij steevast hetzelfde doel gehad, wat we in de gaten houden met HerdOptimizer. Dat is een heel mooi programma dat simpel werkt’, vindt Isabelle. ‘Binnen ons fokdoel zetten we in op drie grote punten: melkproductie, exterieur en gezondheid.’

‘Doordat we weten hoe de volgende generatie zal presteren, kunnen we snel bijsturen en de koers varen die we voor ogen hebben’

Scherp op klauwgezondheid met DigiKlauw

‘Je kunt een fokdoel vergelijken met een schip dat naar Amerika vaart. Je kunt in een rechte lijn varen of er zigzaggend komen. Dankzij Fokken op Maat varen we in een rechte lijn op ons fokdoel af, omdat we heel objectief paringen kunnen
‘In rechte lijn naar ons fokdoel met Fokken op Maat’ maken’, legt Isabelle uit. ‘Dankzij de merkerwaarden weten we wat de sterke punten en wat de pijnpunten van de volgende generatie melkkoeien zijn. Zo kunnen we snel bijsturen en de
koers varen die we voor ogen hebben’, vertelt Isabelle. Voor het Fokken op Maat Data Plus-programma gebruiken Isabelle en Steven ook DigiKlauw. ‘We hebben geen grote klauwproblemen op ons bedrijf, maar dankzij DigiKlauw kunnen
we toch af en toe een probleem opsporen. Dat is niet veel werk en DigiKlauw is een erg gebruiksvriendelijk programma. Zo merkten we dat er bij de vaarzen toch wat vaker een tussenklauwontsteking voorkwam. De oorzaak vonden we bij de huisvesting van het jongste jongvee. Nu we dat hebben verholpen, zien we dit probleem niet meer’, vertelt Isabelle.

Fokkerij op koers met Fokken op Maat

Van een jong kalfje een fokwaarde bepalen met de betrouwbaarheid van die van een derdekalfskoe? Het kan met merkeronderzoek aan de hand van erfelijk materiaal uit een haarfollikel of een oorbiopt. Om u te ondersteunen bij de toepassing van merkerfokwaarden heeft CRV Fokken op Maat ontwikkeld. Via de HerdOptimizer-applicatie, die een belangrijk onderdeel is van Fokken op Maat, houdt u overzicht over de schat aan informatie die via merkeronderzoek
beschikbaar komt. Zo volgt u doorlopend of uw fokkerij op koers ligt en werkt u doelgericht aan een veestapel die maximaal bijdraagt aan uw eigen fokdoel.
Bent nu nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Fokken op Maat voor uw bedrijf? Kijk dan hier of neem contact op met uw CRV-veestapeladviseur of bel met de CRV Klantenservice: 088-00 24 440.