Fokken op efficiëntie: meer melk per kilo fosfaat

25
apr
2017
0
Reacties

Het realiseren van een zo hoog mogelijke voer- en fosfaatefficiëntie is voor veehouder Joost Onland een belangrijke bedrijfsdoelstelling. Concreet betekent dit dat hij de komende jaren blijft werken aan verhoging van de melkproductie per koe en verlaging van de jongveebezetting.

Joost Onland heeft in Haaksbergen een intensief melkveebedrijf met 243 melkkoeien en 130 stuks jongvee op 68 hectare grond. De koeien tekenen voor een rollend jaargemiddeld van 10.537 kilo melk met 4,26% vet en 3,51% eiwit (819 kilo vet en eiwit en 2.619 euro netto-opbrengst). De vervanging in de veestapel bedraagt 25 procent en de levensproductie bij afvoer is ruim 40.000 kilo melk. Deze aansprekende cijfers resulteren in een productie van 252 kilo melk per kilo fosfaat. Hiermee wordt de beschikbare fosfaatruimte op het bedrijf al zeer efficiënt benut.

Fokken is keuzes maken
Fokkerij speelt bij het verwezenlijken van de ambities van Joost een belangrijke rol. ‘Mijn fokdoel is al jaren gericht op een hoge productie van kilogrammen vet en eiwit. Dat zie ik nu terug in de prestaties’, vertelt hij. ‘Cijfers houden me bij de les. Fokken is keuzes maken en als je dat consequent blijft doen zie je vanzelf resultaat’, ervaart Joost. Ook op het bedrijf van de maatschap Onland zijn er grote verschillen in genetische aanleg tussen het ondereind en de top van de veestapel. Zo heeft de laagste 25 procent van de melkkoeien een gemiddelde fokwaarde voor Inet van –2 euro terwijl de hoogste 25 procent op +101 Inet uitkomt.

‘Fokken is keuzes maken. Als je dat consequent blijft doen, zie je vanzelf resultaat’

Deze variatie vertaalt zich rechtstreeks in de prestaties van de koeien. Het verschil in de gemiddelde lactatiewaarde tussen beide groepen bedraagt 28 punten. Bij een netto-opbrengst van 2.619 euro komt dat neer op een financieel opbrengstverschil van 728 euro per koe.

SAP maximaliseert vooruitgang
Om de genetische potentie van zijn veestapel zo goed mogelijk te benutten en de erfelijke vooruitgang te maximaliseren hanteert Joost een rationeel fok- en selectiebeleid. Het StierAdviesProgramma (SAP) vormt hiervoor de basis. Het selecteren van de dieren die hij inzet voor de fokkerij laat Joost bijvoorbeeld volledig over aan SAP. ‘De uitkomsten volg ik altijd op, ook al gaan ze soms in tegen mijn gevoel. De hoogste vooruitgang op je fokdoel realiseer je nu eenmaal door zonder emotie consequent te zijn’, benadrukt de ondernemer. Als deelnemer aan Fokken op Maat beschikt hij over genoomfokwaarden van al zijn dieren. De dieren die het best passen in zijn fokdoel, laat de veehouder insemineren met SiryX-sperma. De genetisch minst interessante vaarzen en koeien worden uitgesloten voor de fokkerij door ze te insemineren Belgisch witblauwen. Daarnaast koopt Joost via het Delta Satelliet-programma embryo’s aan uit het CRV-fokprogramma.

Grote vooruitgang in efficiëntie
De cijfers op het actuele FokkerijOverzicht onderstrepen dubbeldik het verhaal van de veehouder. De gemiddelde genetische aanleg voor Better Life Efficiëntie bedraagt bij het melkvee nu +1% en bij het jongvee +3%. Bij de drachtigheden is dit inmiddels verdubbeld tot +6%. De basis voor een efficiënte melkproductie binnen het fosfaatrechtenstelsel is hiermee gelegd.

Onderzoek toont waarde fokkerij voor fosfaatefficiëntie
Koeien met een hogere genetische aanleg voor het fokkerijgetal Better Life Efficiëntie produceren meer kilo’s melk per dag en worden op een latere leeftijd afgevoerd, zo blijkt uit een analyse van de genoomfokwaarden en prestaties van ruim 61.000 koeien (zie onderstaande tabel). Op basis van deze cijfers deed Thomas van der Zwaag van de hogeschool Van Hall Larenstein vervolgonderzoek naar de relatie tussen fokkerij en fosfaatefficiëntie. ‘De verschillen in fosfaatefficiëntie tussen bedrijven zijn groot’, stelde hij vast. De hoogste 25 procent realiseert gemiddeld een productie van 206 kilo melk per kilo fosfaat, terwijl het laagste kwart niet verder komt dan 146 kilo gemiddeld. ‘Fokken op een hogere Better Life Efficiëntie leidt in de praktijk tot een hogere levensproductie, minder jongvee voor vervanging en daardoor meer melk per kilo fosfaat’, concludeert Thomas in zijn onderzoek. Een hogere fosfaatefficiëntie betekent concreet dat binnen de aanwezige fosfaatruimte op een bedrijf meer kilo’s melk kunnen worden geleverd. Het financiële voordeel hiervan kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

 

Gerealiseerde prestaties van 61.000 koeien, verdeeld over de 25% hoogste en 25% laagste score voor Better Life Efficiëntie   
Laagste 25% Hoogste 25%
Better Life Efficiëntie -4,3 4,8
Leeftijd bij afvoer (jaar) 5,5 6,3
Levensproductie kg melk 29.023 42.120
Kg melk per dag 27,4 31,6