‘De dierenarts zien we nog maar zelden’

19
jun
2019
0
Reacties
Ruud van Aalst, melkveehouder in Varik, kruisen met fleckvieh
Ruud van Aalst, melkveehouder in Varik

Ze hebben best even gezocht naar de ideale koe voor hun bedrijf. Maar voor Willy en Ruud van Aalst staat de keuze inmiddels vast. ‘Kruisen met fleckvieh leverde ons robuuste en zelfredzame koeien met een goede melkproductie. Dit is de veestapel die past bij onze bedrijfsvoering’, verklaren de veehouders.

‘Toen we besloten om onze holsteinkoeien te kruisen met andere rassen, werd dat ons door verschillende mensen afgeraden. Ze waarschuwden dat het ten koste zou gaan van de melkproductie’, herinnert Ruud van Aalst zich. ‘Maar gelukkig zijn we eigenwijs’, verklaart hij met een glimlach, terwijl hij in de stal een bonte, maar robuuste en hoogproductieve veestapel toont. ‘Dit zijn de koeien die passen bij onze bedrijfsvoering.’

 

Veel gras in rantsoen

In maatschap met zijn vader Willy heeft Ruud in het Gelderse Varik een melkveebedrijf met ongeveer 70 melk- en kalfkoeien en 50 stuks jongvee. De veehouders hebben 36 hectare landbouwgrond in gebruik (waarvan 5 hectare mais) en ze beheren 10 hectare natuurgebied in de uiterwaarden van de Waal. Gras is het hoofdbestanddeel van het rantsoen. Willy neemt het grootste deel van het dagelijks werk voor zijn rekening, omdat Ruud naast het bedrijf een fulltime baan heeft. Voor de fokkerij draagt de jonge veehouder wel volledige verantwoordelijkheid. ‘Mijn vader had daar nooit zo veel interesse in, dus de fokkerij werd al snel mijn ding’, legt hij uit.

 

Zo min mogelijk trammelant

Vader en zoon hebben best even moeten zoeken naar de ideale kruising voor hun bedrijf. Ze probeerden verschillende rassen, maar zijn uiteindelijk het meest enthousiast over fleckvieh. ‘Koeien met fleckviehbloed zijn goede ruwvoerverwerkers en ze zijn robuust en zelfredzaam’, verklaart Ruud. ‘Na afkalven zie je ze nog één keer bij het insemineren en daarna niet meer tot ze droog moeten. Dat past bij onze bedrijfsvoering. We willen met zo min mogelijk trammelant zo veel mogelijk melk produceren’, legt hij uit. Voor het selecteren van stieren kan Ruud prima uit de voeten met het aanbod van CRV. ‘Een goede melkvererving is voor ons een eerste vereiste bij de stierkeuze. Daarnaast vinden we benen en uiers en gezondheidskenmerken belangrijk’, legt hij uit. Op dit moment worden onder andere Pascal, Mint, Remmel en ‘good old’ Raldi ingezet. Het ondereind laat de veehouder insemineren met Belgisch witblauw en het maken van de paringen laat hij over aan het SAP.

‘Koeien met fleckviehbloed zijn robuust en zelfredzaam. Daarom past kruisen met fleckvieh bij onze bedrijfsvoering’

Efficiënt met vlees

De critici hadden het niet bij het rechte eind, stelt Ruud tevreden vast. ‘De gemiddelde productie is sinds we kruisen met fleckvieh alleen maar gestegen en ligt nu op ruim 9500 kg melk met 4,27% vet en 3,62% eiwit’, vertelt hij. Daarbij is de tussenkalftijd 380 dagen en het inseminatiegetal 1,5. ‘En de koeien zijn gezond’, benadrukt de veehouder. ‘De dierenarts zien we nog maar zelden.’ Ten slotte wijst Ruud op de hoge kalveropbrengst en restwaarde van de uitgeselecteerde koeien. ‘Mensen koppelen efficiëntie meestal aan een hoge melkproductie. Maar dan vergeten ze dat melkkoeien ook nog vlees kunnen produceren.’

CrossFit ondersteunt bij kruisen

Om veehouders te ondersteunen bij het kruisen van rassen heeft CRV het programma CrossFit ontwikkeld. CrossFit helpt u bij het maken van kruisingen die bij u passen. Wilt u de nadruk leggen op het fokken van probleemloze koeien, dan kiest u voor CrossFit Gezondheid en combinaties van de rassen holstein, mrij, fleckvieh en brown swiss.
Staat een efficiënte omzetting van voer in vet en eiwit op uw bedrijf centraal, dan kunt u gebruikmaken van CrossFit Efficiëntie met de rassen holstein en jersey met eventueel nog een derde ras.

CROSSFIT Gezondheid
Met CrossFit Gezondheid fokt u gezonde, vruchtbare en zelfredzame koeien, die gemakkelijk afkalven. De dieren hebben een goede conditie en produceren optimaal onder verschillende omstandigheden.

CROSSFIT Efficiëntie
CrossFit Efficiëntie staat garant voor compacte koeien die veel kilo’s vet en eiwit produceren en lang meegaan. De dieren zetten voer efficiënt om in vet en eiwit en dragen daardoor maximaal bij aan de rentabiliteit van uw bedrijf.

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden van kruisen en heeft u behoefte aan een goed onderbouwd advies? Kijk op deze pagina, neem contact op met uw veestapeladviseur of bel met de CRV Klantenservice: 088 00 24 440.