CRV Mineraal regelt KringloopWijzer goed in 2015 én 2016

categorie Efficiëntie
3
nov
2015
6
Reacties
CRV Mineraal regelt kringloopwijzer goed in 2015 én 2016

In 2014 sloot CRV zeer snel aan op de actualiteit door de KringloopWijzer in CRV Mineraal te bouwen. Zo konden veehouders vroegtijdig inspelen op nieuwe eisen vanuit de zuivelsector. Ook in 2016 en de jaren daarna zorgt CRV voor optimale aansluiting met de KringloopWijzer, die vanaf 1 januari 2016 voor iedere melkveehouder verplicht wordt.

Al 10 jaar ontzorgt CRV Mineraal veehouders op het gebied van mest- en mineralenboekhouding. Dit gebeurt, zoals al vele jaren, in goede samenwerking met de veevoederindustrie, zodat op dit vlak ook goede bedrijfsadvisering mogelijk is. Binnen de zuivelsector is besloten om de KringloopWijzer vanaf 1 januari 2016 verplicht te stellen voor alle melkveehouders. CRV zorgt ervoor dat u optimaal ondersteund wordt, nu én in de toekomst:

Mineralenboekhouding 2015 geregeld
Voor het afronden van de mestboekhouding van 2015 en het opstellen van het bemestingsplan van 2016 verandert er voor de wettelijke termijn van 1 februari 2016 niet veel:

 • U vult (al dan niet met uw adviseur) zoals gewoonlijk de gegevens over het afgelopen jaar in via de module CRV Mineraal. En stelt het plan op voor het komende jaar.
 • Alleen de melkveehouders met een fosfaatoverschot uit hun melkveefosfaatreferentie zijn verplicht tot het invullen van de KringloopWijzer van ZuivelNL, vóór 1 maart 2016. Geldt dit voor u, dan kunt u in de VeeManager-module Mestbeleid onder het kopje ‘KringloopWijzer’ een overzicht printen.
 • Aan de hand van deze print voert u eenmalig de gegevens handmatig in de
  KringloopWijzer in op https://mijnkringloopwijzer.nl/.

Nieuwe oplossing in 2016
Vanaf 1 januari 2016 geldt de verplichting voor het invullen van de KringloopWijzer voor alle melkveehouders. CRV komt daarom in de loop van 2016 met een nieuwe oplossing die het huidige CRV Mineraal gaat vervangen.

Waarom een nieuwe oplossing? Vanwege de kwaliteitsborging wil ZuivelNL dat alle benodigde gegevens rechtstreeks, vanuit de bron in KringloopWijzer ingebracht worden. Voorbeelden van rechtstreekse bronnen zijn de veehouder zelf, de zuivelorganisatie, de veevoerlevarancier en voer- en bodemlaboratoria.

CRV wil voorkomen dat u voor de mestboekhouding en het bemestingsplan zaken dubbel moet invoeren. Daarom maakt CRV in 2016 een koppeling met de KringloopWijzer, zodat alle gegevens die daar worden ingebracht ook door CRV Mineraal ingelezen kunnen worden. Zo voldoet u in één keer aan alle regelgeving rond de mestwetgeving en de KringloopWijzer. Bovendien hebt u optimaal inzicht in de mineralenstromen op uw bedrijf. Eenvoudiger kan het niet!

6 reacties

 1. 05 november 2015 (Blokland Advies) Schreef:

  Geachte heer/mevrouw,

  Als ik het goed lees mag een agrariër om de kringloopwijzer over het jaar 2015 in te vullen deze eerst in CRV invullen en daarna handmatig in de DB Kringloopwijzer!!! Is daar geen koppeling voor te maken dat die gegevens automatisch over gaan!

  Want anders komt de vraag naar voren wat is het nut nog van invullen in CRV? Kan dan net zo goed direct in de DB Kringloopwijzer worden ingevuld toch.
  En de vervolgvraag als de DB Kringloopwijzer de zaken goed voor elkaar krijgt [dat moet ik eerst nog wel zien] wat is dan überhaupt nog het nut van CRV mineraal!? Als de DB Kringloopwijzer alles koppelt wat wordt beloofd van percelen tot mest aan/afvoer melkproductie dieraantallen bodem/kuil uitslagen etc.
  Dan koppelt een handige ict er daar zo een bemestingsplan aan!

  • 06 november 2015 (CRV) Schreef:

   CRV had inderdaad graag een koppeling gemaakt richting de Centrale Database KringloopWijzer, maar vanwege de kwaliteitsborging wil ZuivelNL dat alle benodigde gegevens rechtstreeks vanuit de bron in KringloopWijzer ingebracht worden. Voorbeelden van rechtstreekse bronnen zijn de veehouder zelf, de zuivelorganisatie, de veevoerlevarancier en voer- en bodemlaboratoria.

   Mestwetgeving en KringloopWijzer zijn twee verschillende verplichtingen zaken binnen de mineralenboekhouding, dat geeft soms verwarring. De mestwet is opgelegd door de overheid die mestoverschotten en onverantwoorde mestafzet wil voorkomen. Vandaar de verplichting voor alle veehouders om jaarlijks een bemestingsplan op te stellen. Het invullen van de KringloopWijzer is een verplichting vanuit de zuivelsector en geldt vanaf 1 januari 2016 voor alle melkveehouders. Hiermee kan de sector richting de overheid aantonen dat ze voldoet aan milieurandvoorwaarden. Dit moet binnen het gestelde fosfaatquotum meer bedrijfsontwikkeling mogelijk maken.

   Begin 2016 komt CRV met een nieuwe oplossing die het huidige CRV Mineraal vervangt. CRV wil voorkomen dat veehouders voor de mestboekhouding en het bemestingsplan zaken dubbel moeten invoeren. Daarom maakt CRV in 2016 een koppeling met de KringloopWijzer, zodat alle gegevens die daar worden ingebracht ook door CRV Mineraal ingelezen kunnen worden. Zo voldoet een melkveehouder in één keer aan alle regelgeving vanuit de mestwetgeving en de KringloopWijzer.

   • 07 november 2015 (Blokland Advies) Schreef:

    Dus conclusie: het invullen van BEX en de kringloopwijzer in CRV heeft over het jaar 2015 geen nut! Of men moet het graag 2 maal willen doen!

    Dat stukje uitleg over de mestwetgeving en de kringloopwijzer is mij bekend! Echter geef dan wel de juiste info;

    Wat betreft de verplichting van het bemestingsplan dit geld niet voor alle melkveehouders maar alleen voor degene die derogatie hebben aangevraagd!

    En wat betreft de verplichting van de kringloopwijzer voor alle melkveehouders over het jaar 2016 dit is nog ter discussie bij de zuivelsector en niet definitief! Veel agrariërs hebben daar helemaal geen zin an.
    Mijn persoonlijke opvatting is waarom moet een extensief bedrijf [die het probleem niet veroorzaakt] aan nog meer extra administratie en aan kosten worden geholpen! En nu zelf nog geen eens regels uit Brussel of Den Haag maar van uit de veelal eigen ” coöperatieve melkfabriek”

    Verder is het ook de praktijk dat producten als BEX en de kringloopwijzer onvoordelig uit komen bij extensieve bedrijven met veel grasland en weinig/geen snijmais. Laat deze bedrijven nu ook juist vaak nog veel weidegang toepassen ook iets wat de zuivelsector toch zo graag wil?

    Met andere woorden de kringloopwijzer prima als iemand dat wil maar geen verplichting.

    • 17 november 2015 (CRV) Schreef:

     Bedankt voor uw reactie. In antwoord hierop nog het volgende. Het invullen van BEX in CRV Mineraal over 2015 is van belang voor veehouders die willen afwijken van de excretieforfaits voor rundvee, omdat zij hiermee voordeel kunnen behalen in de stikstof- en fosfaatruimte voor hun bedrijf en het voordeel hiervan dan direct in het bemestingsplan doorgerekend wordt.
     De bedrijven die deelnemen aan de BEP-pilot hebben ten minste 3 jaar achtereen de KringloopWijzer (van de WUR) ingevuld. Daarbij is aangetoond dat zij jaarlijks een voordeel hebben behaald op het gebied van fosfaatbenutting. Deze bedrijven mogen in het opvolgende jaar rekenen met een bedrijfsspecifiek fosfaatplaatsingsruimte per ha. In 2014 betrof dit 40 bedrijven en in 2015 zijn dit 100 bedrijven. Waarschijnlijk wordt de proef in 2016 uitgebreid tot 150 bedrijven.
     Het is op dit moment nog niet duidelijk of dat straks voor alle veehouders gaat gelden. Voor de jaren 2013 en 2014 kunnen vanuit CRV Mineraal de gegevens via een .exc bestand wel automatisch ingelezen worden op http://www.dekringloopwijzer.nl. Voor 2015 is dat zoals eerder vermeld niet toegestaan, maar wie de aanvullende gegevens in de schermen van de KringloopWijzer in CRV Mineraal invult, krijgt een vollediger overzicht over 2015. Dit kan geprint worden en zo is het gemakkelijker om de Centrale KringloopWijzer op http://www.dekringloopwijzer.nl handmatig in te voeren over het jaar 2015. Hopelijk zijn wij u met deze informatie van dienst.

 2. 24 augustus 2017 (mts de graaf) Schreef:

  Kan de kringloopwijzer niet wat makelijker op te zoeken zijn vroeger was dat eenvoudig veemaneger inloggen 5 balkjes om te kiezen en klaar was je nu ben ik al weer een half uur aan het zoeken

  • 24 augustus 2017 (CRV) Schreef:

   Beste heer of mevrouw de Graaf,
   Wij hebben de kringloopwijzer uit het bemestingsplan gehaald. Elke (melk)veehouder is verplicht om de kringloopwijzer van de zuivel in te vullen. Omdat niemand dubbel werk gaat doen, en wij deze gegevens niet door mogen sturen naar de kringloopwijzer van de zuivel hebben we er voor gekozen om deze stappen uit het bemestingsplan te halen.
   Als u hier nog vragen over heeft, neem dan gerust contact op met onze klantenservice (088 00 24 440).