Chinese melkveehouder loopt warm voor bedrijfsfilosofie CRV

18
aug
2016
0
Reacties

China is een land met veel potentie, zeker op het gebied van de melkveehouderij. Onlangs bezochten enkele CRV-medewerkers het Aziatische land om trainingen te geven. Het enthousiasme om samen te werken is van beide kanten groot.

CRV doet zaken met bijna 70 landen en China is een focusland, wat betekent dat het voor CRV een land met veel potentie is. Bart Dronkert, areamanager, bezocht onlangs samen met Gert-Jan van den Bosch, specialist veestapelmanagement, een aantal bedrijven om een training te geven.

Bart5-600

‘We waren te gast op de JunYing Dairy Farm van mevrouw Ouyan, een bedrijf waar ongeveer 6.000 koeien lopen’, vertelt Bart. ‘Mevrouw Ouyan was al eens in Nederland geweest om koeien te kijken. “Zulke wil ik ook,” zei ze vastbesloten na haar bezoek aan enkele veehouderijen in ons land.’

En dus was haar bedrijf een van de adressen waar Bart en Gert-Jan op bezoek gingen. ‘In China verschuift de aandacht langzaam van een hoge melkproductie naar andere punten, zoals efficiëntie, naar gehaltes in de melk en naar levensduur’, vertelt Bart. ‘De melkprijzen zijn over het algemeen goed, maar de kostprijs is hoog, vooral van het ruwvoer, dat wordt geïmporteerd uit Australië of de VS.’

Probleemloos boeren
Volgens de areamanager van CRV is gezondheid ook een aandachtspunt. ‘Ketose, mastitis en klauwproblemen werden nogal eens genoemd. Daarom zoomden we tijdens de training echt in op zowel efficiëntie als gezondheid. We legden uit dat fokkerij vaak wordt onderschat en juist een heel goed instrument is om je veestapel naar een hoger niveau te tillen.’

Bart6-600

Tijdens de trainingen werden Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie aan het publiek uitgelegd. ‘Deze fokwaardes sluiten naadloos aan op de Chinese omstandigheden. Naarmate bedrijven groter worden, zoals in China, wordt de behoefte aan makkelijk te managen dieren alleen maar groter. Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie zijn een passend antwoord.’

De trainingen vielen goed in de smaak bij de Chinese veehouders. Zij waardeerden het te horen dat de fokkerij uitstekende mogelijkheden biedt om het individuele fokdoel te bereiken. Bart kijkt terug op een geslaagde reis: ‘Dat is de kracht van onze bedrijfsfilosofie. Waar ter wereld wij ook komen, bijna iedere veehouder kan zich erin herkennen.’

Meer over de Chinees-Nederlandse samenwerking