Betrouwbaar blauw brengt meer rendement

categorie Efficiëntie
14
okt
2015
0
Reacties
Vleeskalverhouder Teun Wlbink werkt graag met witblauwe kruislingkalveren. In vergelijking met holsteins hebben ze een gunstige voederconversie en een betere classificatie
Op zijn bedrijf combineert Teun Wolbink melkvee met witvleeskalveren

Teun Wolbink (46) houdt in het Overijsselse Rheezerveen een combinatie van melkvee en witvleeskalveren. Hij runt de boerderij met zijn vrouw Hetty (in vof). Zijn vader is met pensioen maar nog wel dagelijks actief op het bedrijf.

‘De combinatie koeien en witvleeskalveren is uit het oogpunt van arbeidsbehoefte niet ideaal. De pieken in het werk liggen op hetzelfde tijdstip’, geeft de veehouder aan. Het was de belangrijkste reden om acht jaar geleden te investeren in een melkrobot. Daarnaast hanteert hij een systeem van voorraadvoedering in combinatie met een mengkuil, zodat ook de dagelijkse arbeidsbehoefte voor het voeren van de koeien minimaal is. ‘De tijd die collega’s hiervoor nodig hebben, steek ik in de verzorging van de kalveren’, stelt Teun met een knipoog.

Voederconversie gunstig
Teun houdt zijn vleeskalveren op contract Op zijn bedrijf combineert Teun Wolbink melkvee met witvleeskalverenvoor een kleinere integratie. De contractgever draagt onder andere zorg voor de inkoop van de nuchtere kalveren. Zo’n tachtig procent van de kalveren die in Rheezerveen worden opgezet, heeft een witblauwe stier als vader.

‘Kruislingen zijn voor de witvleesproductie heel interessant’, legt de kalverhouder uit. Ze zijn bij afleveren op een leeftijd van dertig weken zo’n 35 tot 40 kilo zwaarder dan de holsteinkalveren. Om dat eindgewicht te bereiken hebben ze niet meer poeder en brok nodig. De voederconversie is dus gunstiger.
Daarnaast classificeren de kruislingen gemiddeld ‘U’, waar de rood- en zwartbonten in de O-klassen scoren. Dit kwaliteitsverschil levert een meerprijs op van zo’n 50 cent per kilo geslacht gewicht. Opgeteld brengen de kruislingkalveren rond 150 euro meer op bij afleveren dan zuivere holsteins.

Gesekst sperma 
Op het ondereind van zijn eigen Melkveehouder Teun Wolbink insemineert minstens een derde van zijn koeien met sperma van een witblauwe stier voor meer omzet en aanwasveestapel gebruikt de melkveehouder al jaren witblauwe stieren. En dit aandeel neemt toe doordat hij selectiever wordt in het opfokken van jongvee en meer gebruikmaakt van gesekst sperma. ‘Ik wil per maand maximaal twee vaarskalfjes aanhouden, maar dan wel van mijn genetisch beste dieren. Opfokken voor de handel is veel te duur’, vindt Teun. De beslissing welke dieren in aanmerking komen om mee verder te fokken laat hij over aan het SAP.

‘Het voordeel van kruisen is dat je al bij het insemineren een keuze maakt. Je komt niet in de verleiding om een vaarskalfje waarvan je minder hoge verwachtingen hebt, toch maar aan te houden.‘ Omdat hij in zijn vleeskalverstallen een all-in-all-outsysteem hanteert, verkoopt Teun de nuchtere kalveren die op zijn bedrijf worden geboren. Hij schat de meeropbrengst voor de stiertjes op gemiddeld € 200,- en voor de vaarsjes op gemiddeld € 100,-.

Alleen betrouwbaar getest
Teun kent de bezwaren die een deel van zijn collega’s heeft tegen insemineren met witblauwe stieren. Koeien die drachtig zouden zijn van een kruislingkalf, zouden minder melk geven en zwaarder afkalven. ‘Van het eerste bezwaar heb ik nooit iets gemerkt. En het is inderdaad zo dat de kruislingkalveren gemiddeld zwaarder zijn, en ook het percentage doodgeboortes zal iets hoger liggen. Deze nadelen zijn echter voor een groot deel te ondervangen door betrouwbaar geteste stieren te gebruiken met gunstige cijfers voor geboortegemak, drachtduur en geboortegewicht.’

Teun weet dat de verleiding groot kan zijn om in te gaan op aanbiedingen van goedkoop sperma van witblauwe stieren zonder betrouwbare informatie over geboortegemak. Hij beschouwt dit als verkeerde zuinigheid. ‘De paar tientjes die je daarmee bespaart, ben je zo weer kwijt als ook maar één koe zwaar afkalft. Ik heb graag een paar euro per rietje meer over voor een stier met bewezen gunstige cijfers.’

Fokken met gesloten beurs
Veehouders helpen meer rendement te halen uit het genetisch potentieel van hun veestapel. Daartoe heeft CRV het concept ‘Fokken met gesloten beurs’ ontwikkeld. Samen met een adviseur wordt een plan opgesteld waarbij onder andere wordt gekeken naar het benodigd aantal vaarskalveren. De koeien en pinken die het best passen bij het fokdoel van de veehouder komen in aanmerking voor inseminatie met gesekst sperma. Om nog sneller genetische vooruitgang te boeken kunnen embryo’s uit het fokprogramma worden ingezet en op de overige koeien een witblauwe stier. Met de extra omzet en aanwas die dit oplevert, worden de extra fokkerijkosten snel terugverdiend. Groter is nog de winst op langere termijn door snelle genetische vooruitgang.

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen
Interesse in deelname aan Fokken met gesloten beurs? Lees meer of neem contact op met uw veestapeladviseur.