Automatisering die werkt

15
jun
2015
0
Reacties

De één is enthousiast gebruiker van de VeeManager App, de ander denkt na over servercapaciteit. Veehouder Koen de Groot en CRV-manager Els Vriends kijken ieder vanuit hun eigen perspectief naar de toepassing van IT in het veestapelmanagement.

Eén generatie, veel verandering
Koen de Groot (31) is melkveehouder in Hazerswoude-Rijndijk. In maatschap met zijn ouders heeft hij een bedrijf met 115 koeien en 60 stuks jongvee. Vader Cees herinnert zich nog goed hoe zíjn vader in de jaren zestig kenbaar maakte dat hij een koe wilde laten bevruchten. ‘Als de medewerker van KI Vita Nova ’s morgens op zijn motorfiets voorbijkwam, zwaaide hij en maakte van zijn linkerhand een kommetje om er de wijsvinger van zijn rechterhand in op en neer te bewegen. Dan wist de inseminator genoeg.’

Tegenwoordig gaat het anders. Kleinzoon Koen meldt de dieren met zijn smartphone voor inseminatie aan bij CRV. Via de VeeManager App geeft hij het levensnummer van de tochtige koe en de stierkeuze door. De inseminator scant vervolgens het rietje en de koekaart. Zo registreert hij de inseminatie in VeeManager, in de IRIS-database voor de stamboekregistratie en in het interne systeem van CRV, voor het beheer van de spermavoorraad. Via datzelfde systeem ontvangt Koen per mail de factuur, die hij via internetbankieren kan betalen.

Altijd en overal toegang
Naast het werk op de boerderij beleeft Koen veel plezier aan automatisering. Zo installeerde hij eigenhandig webcams in de stal en denkt hij aan een eigen straalverbinding als alternatief voor het trage internet in het buitengebied. Bovendien fungeert de veehouder regelmatig als ‘helpdesk’ voor buren en collega’s met computerproblemen.

Els glimlacht. Als manager IT weet ze uit ervaring hoe automatisering mensen soms frustreert. ‘Er wordt veel over gesproken en geklaagd. Begrijpelijk, want velen zijn voor de uitvoering van hun werk volledig afhankelijk van IT. Ook veehouders. VeeManager geeft hen online altijd en overal toegang tot de gegevens van hun veestapel. Wij hebben dus de verantwoordelijkheid dat het systeem altijd beschikbaar is. En up-to-date.’

24/7 toezicht
VeeManager en de gegevens in de database zijn goed beveiligd. Het team van Els houdt bovendien 24 uur per dag, zeven dagen per week toezicht op de werking van de servers. Als het nodig is komen ze ’s nachts hun bed uit om problemen op te lossen.

‘Is het voor CRV niet aantrekkelijker om het serverbeheer uit te besteden?’, vraagt Koen zich af. Hij weet uit ervaring dat VeeManager trager werkt in de maand januari, als CRV Mineraal massaal wordt gebruikt. ‘Op zo’n moment zou je extra capaciteit kunnen inhuren’, geeft hij als suggestie. ‘Dat kan aantrekkelijk zijn, maar het heeft ook nadelen’, legt Els uit. ‘Met eigen servers kun je zelf bepalen hoe je ermee werkt en veranderingen snel doorvoeren.’

De mogelijkheden van IT veranderen razendsnel. ‘Niet elke nieuwe ontwikkeling heeft direct meerwaarde voor CRV’, geeft Els aan. ‘De handcomputers van inseminatoren, monsternemers en stamboekinspecteurs moeten we binnenkort vervangen’, geeft ze als voorbeeld. ‘We hebben nu veel meer mogelijkheden dan toen we het huidige systeem aanschaften, maar niet alles is geschikt. We kijken niet alleen naar prijs, bedrijfszekerheid en bedieningsgemak, maar vooral ook naar toepasbaarheid in de koeienstal.’