Automatische berichtgeving voor stierkalveren voor het CRV-fokprogramma

categorie Efficiëntie
2
nov
2018
0
Reacties
stierkalveren

Deelnemers aan het Delta Satellietprogramma ontvangen sinds kort automatisch bericht over het aanhouden of afwijzen van stierkalveren die op merkers zijn onderzocht. Hierdoor kan CRV deze veehouders sneller en efficiënter informeren. De stiertjes die CRV niet wil overnemen, kunnen dan voor ze 30 dagen oud zijn naar de mesterij.

Zodra de merkeruitslagen van de stierkalveren die interessant zijn voor het CRV-fokprogramma bekend zijn, beoordeelt de foktechnisch specialist van CRV de kwaliteiten. Er zijn dan twee opties: ‘aanhouden’ of ‘afwijzen’. Veehouders krijgen deze uitslag nu via sms én e-mail toegestuurd. In de mail staat bovendien wat de vervolgstappen zijn in geval van aanhouden. Zijn er meerdere kalveren onderzocht dan krijgt de veehouder voor elk kalf een aparte sms, in de e-mail wordt de informatie van alle kalveren gebundeld.

 

Meer tijd voor contact

Deze automatische berichtgeving zorgt ervoor dat de foktechnisch specialisten op de dagen van de uitslagen alle veehouders op tijd kunnen informeren. Bovendien kunnen de veehouders de informatie altijd terugvinden.
Daarnaast biedt deze manier van werken de mogelijkheid om een contactmoment te zoeken dat zowel de veehouder als de foktechnisch specialist beter uitkomt, zonder tijdsdruk.
Wilt u contact opnemen? De contactgegevens van de foktechnisch specialist staan vermeld onder zowel de sms als de email. Op deze manier kunnen we effectief samenwerken en tot mooie resultaten komen.