Aan welke staart gaat u 1.500 euro knopen?

categorie Efficiëntie
29
apr
2016
2
Reacties

Voor de melkveehouder is het schakelen geblazen. Het melkquotum was nog niet vervangen door een fosfaatplafond of de melkprijzen daalden en de variabele kosten voor veevoer begonnen sterk te wisselen.

Gert-Jan van den Bosch, specialist veestapelmanagement, herkent de spagaat. ‘Dit vergt een totaal andere managementstijl voor veel melkveehouders. Sturen op cashflow en op investeringsplannen die direct bijdragen aan de efficiëntie krijgen voorrang. Elke liter die vandaag niet geleverd wordt, haal je niet meer in.’

Wat is dan het devies? ‘Zorg dat de tank zo vol mogelijk zit binnen de bestaande middelen en omstandigheden. Zo worden de vaste kosten over zoveel mogelijk liters verdeeld en blijft de marge – hoe gering op dit moment ook – nog deels op peil.’

“Jongvee vreet je fosfaatquotum op en er komt geen liter melk uit.”

Jongvee is de sleutel
Hoe kan ik op korte termijn maximaal produceren binnen mijn fosfaatplafond? Voor Gert-Jan ligt de sleutel bij het jongvee. ‘Dat is een noodzakelijke investering in de volgende generatie melkkoeien die de rekeningen moet gaan betalen. Maar zoals een boer zei: “Jongvee vreet je fosfaatquotum op en er komt geen liter melk uit.”

Het opfokken van jongvee is duur, gemiddeld 1.500 euro per vaars. Juist hier liggen voor de meeste bedrijven kansen om op de korte termijn winst te halen.’ Gert-Jan van den Bosch over de efficiënte veestapelGert-Jan geeft een rekenvoorbeeld:

‘We hebben een bedrijf met 100 melkkoeien en willen het vervangingspercentage verlagen van 30 naar 28%. Dat betekent 2 vaarzen minder per jaar.

 • Opfokkosten € 2,- per dag
 • 2 vaarzen x 730 dagen x € 2,- per dag = € 2.920,- per jaar’

Afkalfleeftijd
Zijn er nog andere mogelijkheden die direct gunstig uitwerken voor de portemonnee? Gert-Jan knikt: ‘De afkalfleeftijd van je vaarzen. Gemiddeld is deze in Nederland en Vlaanderen nog steeds ruim 26 maanden, terwijl iedereen het erover eens is dat 24 maanden goed mogelijk is en ook nog eens garant staat voor de hoogste levensproductie. Ook dit levert direct geld op:

We hebben een bedrijf van 100 melkkoeien en willen de afkalfleeftijd met 60 dagen verlagen van 26 naar 24 maanden.

 • Opfokkosten € 2,- per dag
 • 30 vaarzen x 60 dagen x € 2,- per dag = € 3.600,- per jaar’

Vervanging
‘Daarnaast heeft een laag vervangingspercentage grote invloed op de gemiddelde leeftijd van je veestapel en daarmee op de levensproductie’, vult Gert-Jan aan. ‘En ook op de voerefficiëntie, want oudere dieren zijn efficiënter. Door te sturen op het vervangingspercentage stuur je direct op de efficiëntie binnen je fosfaatplafond. Elk jong dier dat niet opgefokt hoeft te worden geeft extra ruimte binnen het fosfaat voor meer melkkoeien.’

Kies een kalf niet op z’n bruine ogen
Een dier met hoog genetische aanleg opfokken kost net zoveel als een dier met minder potentieel. Waarom dan niet alles uit de kast halen om de juiste keuze te maken en straks een koe in uw stal te hebben die u dubbel en dwars terugbetaalt?

Fokken met gesloten beurs is een van de beste methodes om maximaal te profiteren van de genetische aanleg binnen de veestapel. In combinatie met de Merkertest weet je zeker dat je het juiste dier selecteert om mee verder te fokken.

 

2 reacties

 1. 23 mei 2016 (h. moonen) Schreef:

  Het zijn niet de voerkosten die je bespaart door een vaars 2 mnd eerder te laten kalven, maar je hebt 60 dagen x 30 kg melk = 500 euro extra inkomsten per vaars.

  • 24 mei 2016 (CRV) Schreef:

   Geen speld tussen te krijgen. Ons uitgangspunt waren de kosten die je aan de opfok mag toerekenen, maar u wijst terecht op de extra opbrengsten omdat de vaarzen 2 maanden eerder starten met produceren en dus met geld opleveren. De voerkosten blijven natuurlijk ook als ze eerder afkalven, maar de ene keer reken je ze toe aan de opfokperiode en de andere keer aan de productieve periode.