TIEN-/HONDERDTONNERS

De CRV-computers signaleren alle melkkoeien, waarvan zij de mpr-gegevens verwerken, die de grens van 100.000 kg melk of 10.000 kg vet en eiwit overschrijden. Als dat het geval is wordt dit direct op site van CRV gemeld1 met:

  • de productiegegevens,
  • de naam van de koe
  • en de veehouder

Honderdtonners

Hebt u een topproducente in uw stal die de 100.000 kg melk grens overschrijdt en u laat de mpr door CRV verzorgen, dan ontvangt u een officieel CRV-certificaat. Is het de eerste honderdtonner op uw bedrijf? Dan krijg u het bijbehorende certificaat en wandschildje persoonlijk overhandigd door een van onze afdelingsbestuurders. Gaat het om een tweede of volgende koe dan krijgt u het certificaat toegezonden.

Tientonners

Hebt u een tientonner op uw veehouderij? Dan ontvangt u een felicitatiebrief en neemt onze medewerker Verenigingszaken binnen korte tijd contact met u op over een eventuele huldiging en de overhandiging van geschenken.

Tweehonderdtonners

De buitencategorie, slechts voorbehouden aan de zeer sterken. Tot nu toe was er slechts één koe die deze mijlpaal heeft behaald: Big Boukje 192  van de familie Knoef uit Geesteren. Dit gebeurde op 2 maart 2016.

Mpr en zelfstandige VVB’s

Laat u de mpr uitvoeren door een zelfstandige VVB, die vervolgens de gegevens laat verwerken door CRV? Ook dan ontvangt u een certificaat van CRV. Het certificaat zal via de VVB aan u overhandigd worden.

Vragen over publicatie?

Bij deelname mpr bij CRV kunt u direct contact opnemen met

  • Regio Noord: Nelleke Wiedijk | 06-51583293 | Nelleke.Wiedijk@crv4all.com
  • Regio Oost: Jan Hendriks | 06-22491831 | Jan.Hendriks@crv4all.com
  • Regio Zuid-West: Gerard van der Weijst | 06-22491835 | Gerard.van.der.Weijst@crv4all.com

Laat u de mpr uitvoeren door een zelfstandige VVB, neem dan even met hem of haar contact op.

1 Dit is mogelijk aangezien het hier gaat om statistische, dus openbare, informatie in het kader van WBP (Wet op de Bescherming Persoonsgegevens).