Delta Paulina verzilvert aanleg met vier kleinzonen

Delta Paulina
Delta Paulina, hoogproductieve krachtpatser

CRV test in het voorjaar van 2020 vier kleinzonen van Delta Paulina. Geboren uit een Delta Satelliet-embryo stond ze tijdens haar opfok op het CRV-opfokbedrijf in Wirdum, waar nu enkele kleindochters verblijven om te benutten voor het fokprogramma.

Waarom krijgt Delta Paulina zoveel invloed? Ze is het vertrouwen waard. Nadat ze in maart opnieuw is gefotografeerd, stellen we haar aan u voor met een doorkijkje naar haar familieleden, waaronder vier kleinzonen.

 

Persistente productie

Delta Paulina behoort tot de beste producentes op het Delta-testbedrijf van Siemen van Berkum. ‘Een half jaar na de geboorte van haar tweede kalf produceert ze constant 56 liter met hoge gehaltes. Net als bij de meeste testvaarzen, stijgt de voorspelde lijst van Paulina naarmate ze langer in productie is. Op de koekaart zie je dat ze in haar tweede lactatie koerst op een 305-dagenproductie van 15.700 kg melk met 4,47 procent vet en 3,68 procent eiwit. Met 114 lactatiewaarde scoort ze bovengemiddeld.’

 

Probleemloos

Delta Paulina is een gezonde krachtpatser. Hoogstaand management bij de topmelker helpt daarbij, maar er is meer. Van Berkum vertelt over Paulina: ‘Ze is een supersterke tweedekalfs koe met heel beste, droge benen. We hoeven niets aan de klauwen te doen. Ze is sowieso een probleemloze koe, ook in uiergezondheid. Ze blijft in dezelfde conditie, ondanks haar hoge productie. Ik denk dat ze oud gaat worden.’ Bij de bedrijfsinspectie kreeg Paulina 87 punten voor algemeen voorkomen. De inspecteur schreef haar in met brede lichaamskenmerken en met 88 punten voor haar benen.

 

Porsche

Delta Paulina vererft net als haar vader, Apina Malcolm Rf, een optimale balans tussen productie en kracht. Bij sortering op Inet is hij met € 295 de op één na hoogste dochtergeteste stier van CRV. Zijn dochters hebben de drive om veel te produceren. Malcolm is hiermee de Porsche onder de fokstieren. Bij zo’n krachtige motor hoort een sterke carrosserie en die levert Malcolm erbij. Hij geeft kleinere koeien (96) met een gemiddelde voorhand (102), conditie (101) en kruisbreedte (101). Samen met de score van 108 voor benen zorgt Malcolm ervoor dat de dochters zichzelf redden. Dat ze gezond blijven, blijkt uit de +4% als score voor Better Life Gezondheid.

 

Nieuwe koefamilie van Pietje 52

Paulina’s grootmoeder, Impulsdochter Pietje 52, komt uit een niet eerder benutte koefamilie met weinig gebruikte stieren in haar afstamming. De door CRV aangekochte Pietje 52 was de beste embryoproducente van haar jaargang. Ook de vrouwelijke dieren in de lijn van Delta Paulina produceren veel nakomelingen. Bij veel nakomelingen is de kans groter op een uitzonderlijk goed kalf. Door vervolgens consequent alleen de beste dieren te gebruiken voor de volgende generatie, gaat de erfelijke vooruitgang sneller.

 

Volhoudsters

Delta Paulina’s moederlijn kent veelgeefsters. Haar grootmoeder, Pietje 52, produceerde niet alleen veel embryo’s, ze was ook nog eens goed voor een levensproductie van 57.068 kilo melk met 4,68 procent vet en 3,69 procent eiwit. Haar moeder, Stadeldochter Pietje 48, gaf kennelijk de juiste bagage mee. Met een levensproductie van 116.521 kg met 4,73 procent vet en 3,45 procent eiwit bewees ze over de juiste balans te beschikken tussen veel produceren en gezond blijven.

Pietje 52 Rf, grootmoeder van Paulina

Pietje 52 Rf, grootmoeder van Paulina

 

Familieleden op de roodbonte stierenkaart

Diverse roodbonte stieren uit Paulina’s familie staan op de stierenkaart. Haar oom (zoon van Pietje 52 Rf) is Delta Potter P-Red. Op basis van de prestatie van zijn dochters is hij voor NVI de tweede roodbonte stier in het CRV-aanbod. Zijn 250 dochters laten een perfecte mix zien van productie-aanleg en gezondheid. Daarnaast staat op de stierenkaart van jonge InSire-stieren Delta Punch P-Red, een achterkleinzoon van Pietje 52. Met 160 NVI combineert hij een gemiddelde hoogtemaat met  +0,34  procent vet en +0,22  procent eiwit. Tot slot is er Delta Jacuzzi-Red (alleen zijn zonen hebben een hogere NVI bij roodbont). Zijn grootvader, Delta Incentive Rf, is een Camionzoon van Pietje 52.

 

Persistent producerende dochters

Paulina’s dochters zijn aantrekkelijke jongen koeien. Diverse dochters van Paulina laten de melkrijkheid van hun moeder zien. Als voorbeeld stellen we haar dochter Herma 90 van de familie Willemsen in Elst aan u voor. Deze dochter van de stier Stu produceerde in haar eerste lijst in 395 dagen 12.466 kg melk met 4,21 procent vet en 3,57 procent eiwit met 142 lactatiewaarde. De progressie die ze in haar eerste lijst etaleerde, laat ze ook in haar tweede lactatie zien. CRV spoelt haar dochter van Manders Don voor het fokprogramma.

Om nog een voorbeeld te geven: op Delta-Satellietbedrijf Duursma produceert Borderview Pippi 3189 (v. Handy P), ook een dochter van Paulina. De persistent producerende vaars noteert na 166 dagen in haar eerste lactatie 132 lactatiewaarde. Ze stevent af op 10.658 liter met 4,59 procent vet en 3,94 procent eiwit. Wietse Duursma denkt een moment na over dit dier dat niet opvalt. Duursma: ‘Ze houdt haar productie goed vast.’ Dat Duursma niets teveel zegt, blijkt wel uit het feit dat Pippi elke melkproductieregistratie meer geeft. Duursma vervolgt: ‘Ook bij drie keer daags melken geeft ze hoge gehalten met 4 procent eiwit. Ze heeft een correcte bouw met een spiertje en kan de productie gemakkelijk aan. Ze is een krachtpatser zonder de laatste fijnheid en luxe en beschikt over een super functionele uier en benen.’ Duursma is in zijn sas met zijn vaarskalveren van de stieren Trust en Castor. Pippi’s zoon van de stier Joy, geboren uit haar natuurlijke dracht, staat bij CRV en een vaarskalf van Lowlands Trust staat in de opfok van CRV te Wirdum.

De goede genen van Paulina worden zo verder verspreid in het fokprogramma van CRV en uiteindelijk in de veestapels van onze veehouders.

 

Kleinzonen van Paulina

Vier zwartbonte kleinzonen zijn net als Paulina zelf van hoog niveau. Veehouders maken al sinds enkele maanden gebruik van de outcross-stier Delta Podcast en van Delta Pareto. Delta Prominent en Delta Paddock PP zijn stiervader en sinds april beschikbaar. De stier Paddock heeft als extra de PP-factor, waardoor hij alleen hoornloze nakomelingen verwekt.

 

Kleinzonen van Delta Paulina

Ki-code Stiernaam Vader x Moeders vader NVI INET Lvd Ugh Vru Kgh Ext BL Gezondheid BL Efficiëntie
942215 Delta Podcast                 Simba x Laurent P Rf +292 +363 +626 106 103 107 106 +8% +11%
942222 Delta Prominent               Treasure x Laurent P Rf +261 +293 +459 105 106 105 106 +10% +7%
942251 Delta Pareto Dazzel x Laurent P Rf +243 +302 +485 105 103 106 106 +8 % +7 %
942254 Delta Paddock PP              Sunfit P x Laurent P Rf +229 +230 +436 105 104 105 105 +7% +8%
Gemiddelde kleinzonen +256 +391 +775 +105 +104 +106 +106 +8% +8%

Lvd=levensduur, Ugh =uiergezondheid, Vru=vruchtbaarheid, Kgh=klauwgezondheid, Ext=totaal exterieur, BL = Better Life

 

Allround

Alle vier de kleinzonen van Paulina laten de perfecte balans zien tussen efficiënte productie en gezondheid. Foktechnisch specialist Geart Ludema herkent als begeleider van Delta-testbedrijf Van Berkum de kwaliteiten van Paulina: ‘Haar vier kleinzonen hebben allemaal haar melkdrang meegekregen.’ Ze verbeteren gehaltes met gemiddeld +0,19 procent vet en +0,11 procent voor eiwit. De gezondheidsfokwaarden voor uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid liggen rond de 105. Ludema vervolgt: ’De gezondheidsfokwaarden zijn uitstekend en het harde beenwerk blijft een opvallend pluspunt.’ Met een fokwaarde van 106 verbetert hij bij veel paringen het totaal exterieur. De kwaliteiten liggen bij productie én gezondheid. Zowel voor Better Life Gezondheid als Better Life Efficientie scoren ze gemiddeld +8 procent. Ludema vat het treffend samen: ‘De erfelijke aanleg is op hoog niveau, zoals Paulina dat zelf laat zien.’