deelname-eisen

Vereisten voor deelname

Hieronder leest u welke eisen CRV stelde aan deelname voor de Beste Veestapel van Nederland.

  • Stamboekdeelname CRV
  • CRV erkende MPR
  • Bedrijfsinspectie
  • Bereid zijn om bij uitverkiezing 4 dieren te presenteren tijdens de finale in Zwolle op zaterdag 11 juni 2016. De veterinaire kosten en de transportkosten neemt CRV voor haar rekening.
  • Toestemming geven om gebruik te maken van de benodigde bedrijfsgegevens die bij CRV bekend zijn. Het betreft hier gegevens van uw dieren en uw bedrijf over productie, vruchtbaarheid, gezondheid, efficiëntie en levensduur.

Bedrijven die hieraan voldoen kunnen zich aanmelden voor 21 maart 2016. Vervolgens zal een selectiecommissie uit het totaal van alle aanmeldingen 18 veehouders nomineren. Voor de nominatie zijn een aantal beoordelingscriteria opgesteld. CRV organiseert vervolgens 3 regio-Events (Noord, Midden en Zuid/West). Op elk evenement zullen 6 genomineerde veehouders zichzelf en hun veestapel presenteren.

p.s. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd