Beoordelingscriteria

CRV- Event Veestapel naar je hart

Een selectiecommissie kiest uit het totaal van alle aanmeldingen 18 bedrijven die in aanmerking komen voor de titel ‘Beste veestapel van Nederland’. Uit deze eerste nominatieronde komen 18 bedrijven naar voren die zich mogen gaan presenteren tijdens de Regio-events. Per regio zijn er 6 genomineerden.

Bij het opstellen van de selectiecriteria maakt CRV gebruik van een aantal instrumenten, waaronder de CRV Resultaatwijzer en  Herdplanner.

De kernpunten zijn:

  • Levensduur
  • Gezondheid
  • Productie en Levensproductie
  • Efficiëntie
  • Vruchtbaarheid
  • Exterieur
  • Genetische aanleg

In de competitie draait het om veestapels die gezond en efficiënt presteren en zodoende bovengemiddeld renderen. Adviesbureau Smolders AGRO Advies zal als externe partij CRV ondersteunen bij de verkiezing van de ‘Beste veestapel van Nederland’.