De vernieuwde Veeteelt komt binnen

categorie Coöperatie
6
mrt
2017
0
Reacties

Veeteelt en VeeteeltVlees, de ledenbladen van CRV, krijgen een nieuw jasje. Komende donderdag ligt het vernieuwde, maar toch vertrouwde vakblad Veeteelt bij de lezers op de mat. In een groter formaat, met nog meer sprankelende fotografie en met de vakinhoudelijke kennis die u gewend bent. De nieuwe VeeteeltVlees volgt op 23 maart.

Veranderingen in onze maatschappij en onze sector zijn aan de orde van de dag. Reden voor CRV om de manier waarop we met u communiceren eens grondig onder de loep te nemen. Daarom viel afgelopen maand het laatste nummer van CRV Magazine bij de lezers in de bus. Een groot deel van de inhoud van dit magazine integreren we in Veeteelt en VeeteeltVlees.

Tipje van de sluier
Het eerste nummer van de vernieuwde Veeteelt verschijnt op 9 maart. We lichten alvast een klein tipje van de sluier op. In de nieuwe rubriek ‘Beeld van boven’ laten we letterlijk een melkveebedrijf van boven zien. Natuurlijk blijven we reportages maken. In dit nummer een Vlaamse reportage op het bedrijf van Melkveehouder Karel D’hooghe uit Zele, een Nederlandse reportage op het ‘kringloopbedrijf’ van Douwe en Bertha Zijlstra uit Hallum en een buitenlandreportage uit Brazilië. De Nederlandse familie Groenwold nam de eigen koeien mee toen ze emigreerde naar het Braziliaanse Castro en fokte daar al 56 honderdtonners.

 XA04-column Dekker.inddXA04-repo brazil.inddXA04-beeld van boven.indd

 

 

Ledenblad
Leden van de coöperatie CRV blijven gewoon Veeteelt of VeeteeltVlees ontvangen. Lezers van het CRV Magazine die geen Veeteelt of VeeteeltVlees lezen, krijgen een van deze bladen een half jaar als kennismaking toegezonden. Daarna kunnen zij een abonnement op een van de bladen nemen of lid worden van de coöperatie, om het ledenblad te blijven ontvangen.