Veehouder vraagt meer aandacht, de koe minder

categorie Coöperatie
22
okt
2015
0
Reacties
CRVergezicht: Peter Broeckx en zijn visie op de toekomst van de veehouderij

In de column CRVergezicht geven bestuurders van CRV hun visie op de toekomst van de veehouderij. Peter Broeckx, voorzitter RVC, ziet een groeiende vraag naar individuele aandacht vanuit melkvee- en vleesveehouders.

‘Vroeger was je beste koe de koe die je het meest koesterde, die koe die de meeste aandacht kreeg. Nu is je beste koe de koe die je nauwelijks kent, de minst opvallende koe, die niet terugkomt op attentielijsten, die op tijd drachtig is, waarvoor de dierenarts nooit komt. Het is de koe die je alleen in het separatiehok ziet om te insemineren. Dus uiteindelijk is de beste koe de koe doe de minste individuele aandacht nodig heeft. Naargelang de koppels groeien, is er gewoon minder tijd en aandacht per dier. Er zijn massa’s hulpmiddelen en er komen er nog steeds meer bij, bijvoorbeeld in de vorm van sensoren. Daardoor kun je een heel koppel managen met minder tijd per koe.

Als je dat vergelijkt met enkele decennia geleden, is dat een gigantisch verschil. En dat wordt in de toekomst alleen nog maar groter, doordat koppels blijven groeien. Het postquotumtijdperk zal daar nog een extra versnelling aan geven. Op dat vlak zien we in Nederland en Vlaanderen nog wel een verschil.

In Vlaanderen is het gemiddelde koppel kleiner gebleven vanwege stringentere quotumreglementering. Daardoor waren er minder mogelijkheden voor uitbreiding en ondernemerschap. Maar doordat in Vlaanderen de laatste jaren geen superheffing is betaald, zie je dat ook daar de koppels groeien en er nieuwe stallen verrijzen.

‘Iedere keuze is het waard om genomen te worden en om gerespecteerd te worden.’

Er zit enorm veel dynamiek in de melkveehouderij, in Nederland en in Vlaanderen. En ik zie dat er de volgende tien jaar ook veel gaat gebeuren, een aantal bedrijven gaat stoppen, andere bedrijven kiezen voor een schaalsprong. Als sector gaan we zeker sprongen maken. De veestapel maakt het verschil, wat we al enige tijd afficheren, is meer dan ooit aan de orde. Maar ook bedrijven die geen sprongen maken, blijven we respecteren. Iedere keuze is het waard om genomen te worden en om gerespecteerd te worden. Als veeverbeteringsorganisatie gaan we veehouders niet zeggen hoe hun bedrijf moeten runnen, dat zijn individuele keuzes: Kiezen betekent namelijk verantwoordelijkheid nemen. Op basis van je eigen bedrijfsplan of je kritische opbrengstprijs neem je zelf de beslissing of je bepaalde investeringen kunt doen of niet. Wij reiken alleen maar de tools aan om u te helpen in het management van de veestapel.

Aandacht versus kosten
En terwijl we de koeien steeds minder individuele aandacht geven, vragen de veehouders juist steeds meer om die individuele aanpak. Het is wel een beetje tegenstrijdig, maar ook wel de tijdsgeest: dat bedrijven steeds groter worden, maar dat de diversiteit niet minder wordt. Dat vraagt een andere benadering van bedrijf tot bedrijf. Ook zijn veehouders wat hun wensen naar onze organisatie betreft steeds kritischer. En hoe moeten wij als organisatie daarop inspelen? Dat houdt mij al enige tijd bezig. Eerst als lid van CRV en nu ook als bestuurder. Ik vind dat een heel moeilijke spagaat, waar je als organisatie om mee moet gaan. Die persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen en willen we ook geven, maar daarnaast moeten we onze kosten beheersbaar houden. We kunnen niet elke veehouder een individuele accountmanager geven, dat is gewoon niet betaalbaar. Omdat we opereren in een zeer concurrerende omgeving, moeten we onze kosten on de gaten houden. CRV zal dus steeds op zoek gaan naar manieren om gericht op wensen van veehouders in te spelen en dat op een manier die de kostprijs in de hand houdt. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Peter Broeckx, voorzitter RVC

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees hier meer artikelen.
Wij zijn heel benieuwd! Heeft u ideeën over hoe CRV u het beste kan ondersteunen? Laat uw reactie hieronder achter.