Tijdelijke wijziging mpr-reglement voor mpr-erkenning

categorie Coöperatie
6
apr
2020
0
Reacties
mpr monsternemer

Vanwege de maatregelen van de overheden in Nederland en Vlaanderen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, is het niet overal mogelijk om mpr uit te voeren. Op sommige bedrijven komt daardoor de mpr-erkenning in gevaar.

Door de maatregel van ‘social distancing’ (1,5 meter afstand tussen personen) is de uitvoering van mpr door een monsternemer op veel bedrijven niet mogelijk. Ook zijn er bedrijven waar geen mpr kan plaatsvinden door persoonlijke medische omstandigheden van veehouder of monsternemer.

 

Erkenning van lactaties

Zowel de Nederlandse als de Vlaamse regering hebben besloten de huidige beperkende maatregelen te verlengen tot en met respectievelijk 28 april en 19 april aanstaande. Op bedrijven waar vanwege bovenstaande redenen geen mpr uitgevoerd kan worden, kan daardoor de erkenning van lactaties in gevaar komen. Dat komt omdat de in het mpr-reglement (artikel 4.1, bijlage 2) vastgestelde intervallen van 65 en 100 dagen worden overschreden.

 

Restrictie opgeschort

Coöperatie CRV heeft besloten om deze restrictie tijdelijk op te schorten, vanwege overmacht. Zo wordt voorkomen dat de erkenning van de lactaties van deze bedrijven vervalt. De opschorting geldt voor de periode vanaf 15 maart 2020 tot en met de datum dat de beperkende maatregelen voor social distancing vanuit de overheden worden ingetrokken.

 

Jaarstatistieken

Let op: voor de rangschikking in de jaarstatistieken, blijft de eis van zes erkende monsternames in het boekjaar gehandhaafd!