Van SmartDairyFarming naar een coöperatieve Datahub

categorie Coöperatie
18
mei
2017
0
Reacties
Koe met Ovalert-responder

De partners in de Stichting SmartDairyFarming (SDF), CRV, Agrifirm en FrieslandCampina richten samen met LTO Nederland en EDI-Circle per 1 juli de coöperatieve Datahub op. De bestaande hubs van SDF en EDI-Circle gaan samen op in deze nieuwe coöperatieve Datahub.

De coöperatieve Datahub verzorgt het transport van data vanaf het boerenerf naar applicatieleveranciers en omgekeerd. Via een machtigingenregister bepaalt de boer wie er gebruik mag maken van zijn data en waarvoor.

Op weg naar verbreding
De ontwikkeling van een dataplatform, zoals nu wordt gerealiseerd, is volgens SDF-voorzitter Ton Loman goed nieuws voor de gehele land- en tuinbouw en mogelijk ook daarbuiten. ‘Het project is gestart vanuit de melkveesector, maar biedt mogelijkheden voor meerdere sectoren. De stichting SDF was een mooie eerste stap om mee te beginnen’, aldus Loman. ‘Voor een vervolg biedt een coöperatieve Datahub de stevige bedrijfsstructuur die nodig is voor een succesvol en breder agrarisch vervolg.’

Veilige datapositie
Na de aankoop door SDF van de infobroker van Rovecom eind 2016 en het machtigingenregister van Van Aaken ICT vorige maand was een deel van de datahub gereed. Het samenbrengen van deze SDF-activiteiten met de activiteiten van EDI-Circle maakt de datahub compleet. EDI-Circle, het samenwerkingsverband van de agrarische accountants, exploiteert al ruim 12 jaar een datahub, waarover financiële en technische data stromen.
LTO Nederland wordt tevens participant in de nieuwe coöperatie. Zij onderstreept daarmee haar verantwoordelijkheid voor het opzetten van een veilige datapositie van de agrarische ondernemers en het aanjagen van innovaties op het boeren erf.