Slim inspelen op de veestapel van morgen

categorie Coöperatie
7
jan
2016
0
Reacties

Op de afdeling Innovatie van CRV wordt voortdurend gezocht naar vernieuwing en verbetering van producten. In deze blog vertellen medewerkers over hun werk. René van der Linde bijt het spits af.

Deze maanden zijn er weer winterbijeenkomsten van CRV. Een van de onderwerpen is de fokdoeldiscussie. Welke eigenschappen van een koe vindt u belangrijk? Welk type koe past bij de huidige productieomstandigheden? Of beter nog: de toekomstige omstandigheden, want de fokkerijbeslissing van vandaag resulteert over drie jaar in een vaars die melk produceert. Fokkerij kost tijd en daarom is vooruitkijken belangrijk.

Naar verwachting groeit de wereldwijde vraag naar zuivel de komende jaren, maar worden de mogelijkheden tot groei beperkt door strengere milieuwetgeving. De burger en consument kijken ondertussen over de schouder van de boer mee en stellen hogere eisen aan het welzijn van dieren en de wijze waarop dierlijke productie plaatsvind. Het afstemmen van de bedrijfsvoering op maatschappelijke wensen is een must. Efficiënt gebruik van mineralen als stikstof en fosfaat is belangrijk, vanwege duurzaamheid en regelgeving. Veel veehouders verwachten de komende jaren met hun bedrijf te groeien.

Koe van de toekomst
Wat betekenen deze trends voor de koe van de toekomst? Er is behoefte aan een productieve koe die voer efficiënt omzet in melk, met zo weinig mogelijk verlies aan mineralen. Aan een koe die gezond is, want die hoeft minder behandeld te worden en heeft minder antibiotica nodig. De koe heeft daardoor een beter leven en de veehouder heeft minder werk. Een efficiënte en gezonde koe heeft een goed leven en helpt de veehouder te voldoen aan regelgeving, aan maatschappelijke randvoorwaarden en levert een goed belegde boterham op.

René van der Linde is medewerker van de afdeling Innovatie van CRV

Data onmisbaar
Het is belangrijk om het fokdoel scherp te hebben. Maar hoe bereik je dat doel? Goede gegevens zijn daarbij essentieel. Goed gebruik van stamboekregistratie, melkproductieregistratie en bedrijfsinspectie heeft geresulteerd in grote vooruitgang in melkproductie en functioneel exterieur. Meer recent zijn daar gegevensverzameling en fokwaarden bijgekomen voor levensduur en vruchtbaarheid, en gezondheidskenmerken als uiergezondheid, klauwgezondheid en ketose.

De vraag is nu hoe we nog beter kunnen fokken op een gezonde en efficiënte koe. Hebben we daar genoeg middelen of gegevens voor? Die zijn cruciaal voor het fokken van koeien die passen bij de melkveehouderij van de toekomst.

Voeropname
CRV heeft voor het fokken op efficiëntere koeien in 2013 Better Life Efficiëntie en in 2014 de fokwaarde voeropname geïntroduceerd. De fokwaarde voeropname bevat informatie van zo’n 3.000 koeien van proefbedrijven van Wageningen Universiteit Livestock Research (WLR). Inzet: deze fokwaarde doorontwikkelen door meer voeropnamedata te verzamelen en kijken of er voorspellers voor voeropname, zoals sensordata en melksamenstelling, gebruikt kunnen worden om de betrouwbaarheid van de fokwaarde te verhogen.

Voor het fokken op gezondheid heeft CRV in 2013 Better Life Gezondheid geïntroduceerd, een kengetal dat zes kenmerken bevat en een goed beeld geeft van de mate waarin een stier de gezondheid van uw veestapel verhoogt. Vaak wordt gezegd dat je niet op gezondheid kunt fokken. Maar veehouders die veel dochters van een stier melken weten feilloos of een stier goed, gemiddeld of slecht scoort voor kenmerken als uiergezondheid en klauwgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan Kian en Stadel voor klauwgezondheid of aan Cash en Lord Lily voor uiergezondheid.

Biedt gezondheid ruimte voor vooruitgang? Beslist. Zo weten we buiten ketose om bijvoorbeeld nog weinig over aandoeningen van koeien in de transitieperiode en zouden we graag meer klauwgezondheidsgegevens vastleggen om de betrouwbaarheid van de fokwaarden te verhogen. Hierbij kunt u als veehouder een grote rol spelen door ons te helpen deze gegevens vast te leggen, via VeeManager of via DigiKlauw. Hoe meer we weten over de gezondheid van een koe, hoe beter we kunnen fokken op een probleemloze en gemakkelijk te managen veestapel. Op de afdelingen Innovatie en Fokkerij van CRV werken we volop aan de mogelijkheden om gezondheidsproblemen bij melkkoeien via sensoren te bepalen.

De komende weken gaan we tijdens de Winterbijeenkomsten met elkaar in discussie over de vraag hoe we slim kunnen inspelen op de veestapel van morgen. Wij als medewerkers van de afdelingen Fokkerij en Innovatie van CRV geven hier vervolgens graag invulling aan!

René van der Linde
CRV, Innovatie