Peter Broeckx kandidaat-voorzitter van CRV

categorie Coöperatie
27
jan
2015
0
Reacties

De heer Peter Broeckx (51) is kandidaat voor het voorzitterschap van CRV. Broeckx is melkveehouder in Dessel (B) en beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Hij is een van de grondleggers van het huidige CRV.

Na het vertrek van de vorige voorzitter, Kees Gorter, startte de Raad van Commissarissen van CRV een selectieprocedure voor een nieuwe voorzitter. In Peter Broeckx is een krachtige kandidaat gevonden met zeer veel bestuurlijke ervaring.

Peter BroeckxBestuurlijke grondlegger
Bestuurlijk heeft Peter Broeckx een grote staat van dienst, zowel binnen als buiten de veeverbetering. In 1998 werd hij voorzitter van de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV v.z.w.). Uit de samenwerking tussen VRV v.z.w. en de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. ontstond het huidige CRV. Broeckx is daarmee een van de grondleggers van CRV, waar hij tussen 2002 en 2007 al vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen was.

Naast de veeverbetering was Broeckx jaren actief in de Boerenbond, de Vlaamse agrarische belangenorganisatie. Hij trad hier in 2000 toe tot het hoofdbestuur en was van 2005 tot 2013 de eerste ondervoorzitter, de hoogste bestuurlijke functie voor agrarische leden.

Tot de vele bestuurlijke functies die Broeckx bekleedde hoort ook het voorzitterschap van de VLAM (Vlaamse Agro en Visserij Marketing). Sinds 2007 is hij voorzitter van dit agentschap en geeft hij richting aan promotie en exportbegeleiding in de agrarische sector.

Op 12 maart zal Peter Broeckx officieel als kandidaat-voorzitter worden voorgedragen tijdens de gezamenlijke vergadering van de ledenraad van CR Delta u.a. en de Algemene Vergadering VRV v.z.w.