Kees Gorter afgetreden als voorzitter CRV

categorie Coöperatie
2
sep
2014
0
Reacties

Kees Gorter is afgetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van CRV. De voorzitterstaken worden voorlopig waargenomen door vicevoorzitter Noël Van Leeuwe.

De heer Kees Gorter heeft besloten om af te treden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van CRV. De heer Gorter kwam tot dit besluit nadat de overige commissarissen een structureel verschil van inzicht met hem bleken te hebben over de wijze waarop de besluitvorming en controlerende taken binnen de RvC zouden moeten plaatsvinden.

Noël Van Leeuwe

Noël Van Leeuwe, vicevoorzitter Raad van Commissarissen CRV

Vervolgstappen
De voorzitterstaken binnen de Raad van Commissarissen van CRV zullen voorlopig worden waargenomen door de vicevoorzitter, de heer Noël Van Leeuwe.

De Raad van Commissarissen heeft inmiddels de procedure voor opvolging van de heer Gorter opgestart. Zij streven ernaar om vóór 1 januari 2015, doch uiterlijk tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2015 een opvolger voor te dragen.