Inforaadslid Thijs Rompelberg: informatie ontsluiten

categorie Coöperatie
23
jul
2015
0
Reacties
Thijs Rompelberg, nieuw inforaadslid 2015

Thijs Rompelberg, jonge melkveehouder en nieuw lid van de inforaad 2015, volgde geen agrarische opleiding. Hij voltooide de hbo-studie commerciële economie, gevolgd door een master aan de economische faculteit in Tilburg. Hij denkt graag mee over het ontsluiten, combineren en vertalen van informatie waar de veehouder zijn voordeel mee kan doen.

Cijfers over hun veestapel krijgen veehouders genoeg. ‘Maar vaak is de informatie versnipperd’, aldus Thijs Rompelberg. ‘CRV kan bij het ontsluiten van informatie een belangrijke rol vervullen.’

Data koppelen
De jonge melkveehouder melkt in maatschap met zijn oom Michel Rompelberg in Eijsden, in Zuid-Limburg, een koppel van 250 koeien op 90 hectare grond. Ook hier verzamelt hij veel gegevens om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Op het bedrijf worden voerdata automatisch aan melkproductieregistratiegegevens gekoppeld. ‘Zo kunnen we direct maatregelen nemen als we signaleren dat er iets niet goed gaat en houden we van dag tot dag scherp zicht op de voerkosten.’

Dit is volgens Thijs een mooi voorbeeld van de meerwaarde die het voor veehouders kan hebben als data goed ontsloten zijn. ‘Cijfers over de prestaties van de veestapel worden er genoeg verzameld’, constateert hij. ‘Maar vaak blijven de gegevens versnipperd over verschillende systemen. Hierdoor mis je als veehouder de kansen om je veestapelmanagement te verbeteren.’

‘Betrouwbare en actuele cijfers zijn noodzakelijk om je veestapelmanagement te verbeteren.’

Als lid van de inforaad denkt Thijs de komende jaren graag met CRV mee over de rol die de coöperatie kan spelen in het beheer van datastromen in de rundveehouderij. Daarbij is het volgens hem belangrijk dat de beschikbare data worden omgezet naar informatie waar veehouders direct iets mee kunnen. Betrouwbare en actuele cijfers over de prestaties van de veestapel zijn noodzakelijk om goed onderbouwd te kunnen werken aan verbetering van het veestapelmanagement.

Als voorbeeld wijst Thijs op de nieuw ontwikkelde vruchtbaarheidskengetallen. Deze geven direct inzicht in de ontwikkeling van de vruchtbaarheid van de veestapel. ‘Zo kan er vast nog veel meer gehaald worden uit de gegevens die CRV nu al verzamelt, denkt Thijs. ‘Het lijkt me leuk om daar actief over mee te praten.’

De CRV-inforaad
De inforaad van CRV adviseert de afdeling Marketing over de ontwikkeling van informatieproducten. De raad bestaat uit zestien leden die worden voorgedragen door de zes kringbesturen van CR Delta en de gewesten van CRV.

Heeft u ideeën of wensen rond dit thema? Ook uw mening horen wij graag! Laat een reactie achter of mail ons.
Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen online.