Fokwaardepublicaties vanaf nu op cooperatie-crv.nl

categorie Coöperatie
7
aug
2018
0
Reacties
fokwaardepublicatie

De indexdraai van augustus 2018 is de eerste indexdraai die volledig onder verantwoordelijkheid van Coöperatie CRV wordt uitgevoerd. Dit betekent ook dat de fokwaarden vanaf nu op de website van Coöperatie CRV worden gepubliceerd.

De nieuwe Europese fokkerijverordening schrijft voor dat de fokwaardeschatting uiterlijk 1 november 2018 bij het stamboek moet liggen. In Nederland betekent dit dat de verantwoordelijkheid voor de fokwaardeschatting van stieren verplaatst is van brancheorganisatie GES naar de Coöperatie CRV. Coöperatie CRV voert nu de fokwaardenschatting voor koeien en stieren in eigen beheer uit en heeft hiervoor een volledige erkenning van zowel RVO als de Vlaamse overheid.

Hoewel de fokkerijverordening de inspraak op fokdoel en fokwaardeschatting nadrukkelijk bij de leden van de coöperatie legt, heeft de Coöperatie CRV ervoor gekozen om daarnaast een adviesorgaan op te richten voor de fokwaardeschatting, vergelijkbaar met de Technische Commissie van GES. Op deze wijze krijgen praktijk, bedrijfsleven én wetenschap een platform om mee te praten over de invulling van de fokwaardeschatting.

 

Fokwaardepublicatie

De publicatie van de fokwaarden gebeurt vanaf heden op de website van Coöperatie CRV. Dat betekent dat de fokwaarden niet meer te vinden zijn op de websites van GES of van CRV B.V. Wel zijn daar links te vinden naar de website van Coöperatie CRV.
Hieronder vindt u een aantal directe links naar diverse onderdelen over fokwaarden. Let op: de nieuwe fokwaarden zijn niet voor 8 augustus 11.00 uur in te zien.

Ga direct naar:

 

Verplichte publicatie van alle stieren

De nieuwe EU-regelgeving schrijft voor dat het stamboek verplicht is om de fokwaarden te publiceren van elke stier waarvoor de fokwaarden zijn berekend. Tot en met april 2018 hadden stiereigenaren de keuze om wel of niet deel te nemen aan GES en fokwaarden voor hun stieren te ontvangen. Hierdoor kwamen voor stieren van een aantal stiereigenaren geen fokwaarden op Nederlands/Vlaamse basis beschikbaar. Vanaf nu is het gemakkelijk alle stieren met elkaar te vergelijken met fokwaarden gebaseerd op Nederlandse en Vlaamse gegevens.

 

Nog meer publicaties op cooperatie-crv.nl

Ook de uitvoering van andere stamboektaken wordt ondergebracht bij Coöperatie CRV. Het gaat om stamboekregistratie, bedrijfsinspectie en toezicht op dataverzameling. Daarom zijn vanaf nu ook de tien- en honderdtonners, exterieurtoppers en bedrijven en koeien in cijfers van de Nederlandse koeien op de coöperatie-website te vinden.
Voorlopig zijn deze cijfers ook nog te benaderen via deze website van CRV B.V. (www.crv4all.nl).