Fokkerijraadslid Mark Breemans: spiegelen aan de praktijk

categorie Coöperatie
16
jun
2015
0
Reacties
Mark Breemans, lid fokkerijraad

Mark Breemans is na tien jaar zitting in de CRV-ledenraad begonnen aan een nieuwe uitdaging als fokkerijraadslid. Hij vindt het van groot belang dat het fokbeleid van CRV gedragen wordt door veehouders uit de praktijk en daar gaat hij zich hard voor maken.

In Bree heeft Mark samen met zijn broer Jos een melkveebedrijf met 195 melkkoeien en 50 stuks jongvee op 95 hectare grond. Op bescheiden schaal telen de broers ook nog conservengroenten. Mark is verantwoordelijk voor het management van de koeien en het fokbeleid: ‘Onze stal is vol en de snelste mogelijkheid om te groeien is meer melk uit de koeien halen. We proberen koeien te fokken die veel melk kunnen produceren en die dat lang vol weten te houden.’

‘De praktijk bewijst dat genoomfokwaarden gewoon kloppen.’

Hij koos altijd voor betrouwbaarheid van bewezen fokstieren. ‘Aanvankelijk stond ik heel sceptisch tegenover het gebruik van stieren met genoomfokwaarden’, bekent hij. ‘De eerste fokstier die ik op bescheiden schaal ben gaan gebruiken is Award, een Ramoszoon met de roodfactor.’ De keuze pakte goed uit.

Op basis van deze positieve ervaring kregen genoomstieren van lieverlee meer en meer kansen in stal Breemans. Inmiddels gebruikt het nieuwe fokkerijraadslid alleen nog maar jonge stieren met een genoomfokwaarde. ‘Binnen dezelfde jaargang zijn de dochters van de jonge stieren beter dan de dochters van de fokstieren’, constateert hij in eigen stal. ‘De praktijk bewijst dat genoomfokwaarden gewoon kloppen. De stieren brengen wat ze beloven.’

Gedragen door de praktijk
De fokkerijraad is voor bestuur en directie een klankbord. ‘Ontwikkelingen gaan razendsnel, maar soms is het nodig veranderingen in kleine stapjes door te voeren om veehouders erin mee te krijgen’, geeft Mark aan.

Van showfokkerij moet hij niets hebben, net zomin als van een race naar steeds kortere generatie-intervallen. Mark stelt vast dat de resultaten van het fokprogramma van CRV momenteel goed zijn. ‘Ik vindt het wel van groot belang dat het fokbeleid van CRV gedragen wordt door veehouders uit de praktijk. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de fokkerijraad,’ stelt de bestuurder. ‘Wij moeten ervoor zorgen dat economie de basis blijft onder het fokdoel. Als fokkerijraad houden we de vinger aan de pols.’

Fokkerijraad CRV
CRV is een coöperatieve onderneming. Leden hebben dus veel invloed op de strategie en activiteiten van CRV. Zo nemen een aantal leden plaats in de fokkerijraad of de inforaad. De fokkerijraad van CRV adviseert het bestuur en de directie over het foktechnische beleid en zorgt voor de organisatie en selectie van dochtergroependemonstraties. De raad bestaat uit dertien leden waarvan 10 afkomstig uit Nederland en 3 uit Vlaanderen.

 Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees ook andere artikelen online.