Een avond vol efficiëntie

categorie Coöperatie
15
dec
2015
0
Reacties
Jongerencommissie Oost organiseerde een bijeenkomst over effeciëntie
Fedde Sijbrandij (Smart Dairy Farming) tijdens de jongerenavond Oost over efficiëntie.

De zaal was goed gevuld met de 70 toekomstige veehouders tijdens de thema-avond van de jongerencommissie Oost in Markelo. Onderwerp van de avond: efficiëntie.

Fedde Sijbrandij, melkveehouder in Noord-Groningen en betrokken bij het samenwerkingsproject Smart Dairy Farming lichtte het gebruik van sensoren bij koeien toe. Hij is binnen dit project verantwoordelijk voor het verzamelen van data van de deelnemende bedrijven. Doel van het project is de levensduur te verlengen.

‘Het verzamelen van data is belangrijk, maar ook het juist interpreteren en de acties die hierna volgen zijn van belang voor de efficiëntie op een bedrijf.’

De effecten? Met het gebruik van sensoren is er al snel een stijging van de cashflow te zien. Belangrijk is dat er voldoende aandacht is voor een juiste borging van de data. Daarbij staan ze nog voor de volgende uitdagingen:

  • De koppeling van metingen in één sensor
  • Het uitwisselen van data naar één centraal systeem
  • Alleen de meldingen ontvangen die ertoe doen

Fedde: ‘Het verzamelen van data is belangrijk, maar ook het juist interpreteren en de acties die hierna volgen zijn van belang voor de efficiëntie op een bedrijf.’

‘Investeringen in sensoren zie ik snel terugverdiend. Dit komt met name omdat er preventief gewerkt kan worden in plaats van dieren te moeten behandelen.’

Fons Geerink, veestapeladviseur CRV, vroeg aandacht voor het optimaliseren van het bedrijf en de veestapel. Cijfers van bedrijven uit zijn klantenkring lieten zien wat voor efficiëntie je kunt bereiken met koeien in het bezit van de juiste fokwaarden. Consequent en planmatig werken in productie helpt een bedrijf naar een beter inkomen.

Zijn tip: weet hoeveel kilogrammen vet en eiwit je levert en bedenk hoe je dit kunt verhogen. Monitoring van gegevens helpt om vast te houden aan je beleid en sensors kunnen je hierbij helpen. Fons: ‘Investeringen in sensoren zie ik snel terugverdiend. Dit komt met name doordat er preventief gewerkt kan worden in plaats van dieren te moeten behandelen.’

De avond werd afgesloten door jongerenvoorzitter Rob Giesen, na een aantal kritische vragen uit de zaal. Hierna werd door de aanwezigen nog een tijd nagepraat. Het was een bijzonder efficiënte avond.