Aanmelden StierAdvies

Aanmelden

Hieronder kunt u zich aanmelden voor Stieradvies (SAP). Na het verzenden ontvangt u een aanmeldingsbevestiging via een e-mail. Hebt u deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact op met CRV Klantenservice 088 00 24 440. Tip: Check uw map ‘ongewenste e-mail’.

Wilt u StierAdvies combineren met ‘Fokken op Maat’? Meldt u zich dan hier aan voor ‘Fokken op Maat’ en kies voor de optie: ‘Ik heb geen SAP en wil graag Fokken op Maat en SAP’.

    Meer informatie over de varianten? Kijk rechts op deze pagina.

Informatie 

Bij het aanmelden voor het stieradvies heeft u de keuze uit onderstaande opties:

  • StierAdviesProgramma (SAP):  veelal gebruikt door veehouders die meedoen aan bedrijfsinspectie (BI) en maximaal rendement willen halen uit het keuren van hun dieren. Bij iedere koe zoekt SAP maximaal vijf verbeterkenmerken. De verbeterkenmerken zijn de kenmerken die een negatieve bijdrage leveren aan het bedrijfsfokdoel. Bij iedere koe adviseren we drie stieren.
  • Stierwijzer (SW): veelal gebruikt door veehouders die niet aan bedrijfsinspectie (BI) meedoen. Stierwijzer-klanten zijn doorgaans meer geïnteresseerd in het voorkómen van erfelijke gebreken. Om die reden adviseren we binnen SW zes stieren per koe.

Heeft u overige vragen met betrekking tot de pakketten, neem dan contact op met CRV Klantenservice 088 00 24 440.

Vervolgstappen

We vinden persoonlijke begeleiding heel belangrijk. Daarom plannen we graag een SAP-adviesgesprek in zodat u samen met een deskundige SAP-begeleider uw fokdoel bepaalt en de best passende stieren selecteert.

  1. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestigingsmail.
  2. Binnen 5 werkdagen na uw aanmelding neemt uw SAP-begeleider telefonisch contact met u op.
  3. Binnen 3 weken na uw aanmelding hebt u samen met uw SAP-begeleider een startgesprek.

Wat kost het?

De kosten voor StierAdvies bestaan uit een vast tarief per bedrijf per maand en een vast tarief per koe per maand.

StierAdvies (SAP)    
Abonnement SAP/StierWijzer per bedrijf per maand € 3,10
Abonnement SAP/StierWijzer Budget per bedrijf per maand € 1,55
SAP/StierWijzer per dier per maand € 0,11